Home » Lucht & Longen » Optimale samenwerking voor betere longzorg
Sponsored

“Goede longzorg kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren”, stelt Denise Schuiten, Customer Solutions Manager bij Boehringer Ingelheim. “Daarom werken wij samen met alle partijen binnen de zorgketen.”

Denise Schuiten

Customer Solutions Manager bij Boehringer Ingelheim

LinkedIn

Optimaliseren longzorg

Om de longzorg te optimaliseren, heeft Boehringer Ingelheim in 2001 het PICASSO-programma opgezet. “Wij hebben aan patiëntenverenigingen, zorgverleners, beleidsmakers en partijen als de Long Alliantie Nederland en het Longfonds gevraagd waar de knelpunten zitten in de longzorg en hoe zij dat zouden willen oplossen. Vervolgens hebben leden van het PICASSO-projectteam gekeken welke oplossingen bijdragen aan het verbeteren van de zorg en die laten uitwerken.”

Mensen met een chronische aandoening hebben meer nodig dan alleen medicatie

Samenwerkingen

Inmiddels is deze manier van werken de standaard geworden voor Boehringer Ingelheim. “Soms nemen wij samen met de leden van het PICASSO-projectteam zelf het initiatief tot een samenwerking of nemen wij deel aan bestaande samenwerkingsverbanden. Zo is met de Universiteit Maastricht en Long Alliantie Nederland onder meer de Ziektelastmeter COPD ontwikkeld.  Deze ziektelastmeter geeft een beter en breder inzicht in hoe het met iemand gaat én in de mogelijkheden om verbeteringen te realiseren.

Knelpunten oplossen, dat is ons doel. Dat kan alleen door optimale samenwerking binnen de longzorg

Wij weten ook dat in de praktijk blijkt dat de kwaliteit van leven veel meer omvat dan alleen het functioneren van de longen. Het gaat erom hoe de patiënt zijn chronische ziekte ervaart. De ziektelastmeter is nu in concept doorontwikkeld naar een meter die kijkt naar andere chronische aandoeningen zoals astma en diabetes.”

Wetenschappelijk onderzoek en scholing

Vanzelfsprekend is wetenschappelijk onderzoek een belangrijke pijler van Boehringer Ingelheim. “Kennis vergaren is belangrijk”, stelt Schuiten. “Maar net zo belangrijk is het om kennis te delen en zo zorg te optimaliseren. Dat kan ook heel eenvoudig zijn. Neem bijvoorbeeld het gebruik van inhalatoren. Vaak weten patiënten niet precies hoe de inhalator werkt, bijvoorbeeld omdat zij het product al jaren gebruiken.

De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek moet je delen met alle partijen binnen de keten

Maar intussen kan de optimale toedieningswijze veranderd zijn. Samen met Long Alliantie Nederland hebben alle farmaceuten filmpjes ontwikkeld voor de website www.inhalatorgebruik.nl. Op die site kun je zien hoe je bepaalde medicijnen moet inhaleren om optimaal te profiteren van de werkzame stoffen. Goede longzorg draait echt om meer dan alleen medicatie. Het draait om optimale samenwerking binnen de hele keten.”

Next article