Skip to main content
Home » Aandacht voor Neurologie » Grip op zorg met slimme technologie
Sponsored

Het Nederlands-Amerikaanse DEARhealth ontwikkelde een platform waarmee de chronisch zieke patiënt en  zorgverleners elkaar vinden. De slimme software adviseert persoonlijke zorgpaden. “Zodat elke patiënt de zorg krijgt die nodig is en niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft.” 

Mirjam van der Steen, managing director, legt uit dat DEARhealth werd ontwikkeld door zorgverleners. “Het systeem is bedoeld voor zorgverleners en patiënten met een chronische aandoening. Met DEARhealth stellen we een geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zorgpad samen voor elke patiënt.”

Gepersonaliseerde zorg

Het platform werkt volgens Van der Steen als “een grote machine” die data van de patiënt verwerkt en analyseert. “Een patiënt vult via de app van DEARhealth medische gegevens en vragenlijsten in (PROMs/PREMs). In combinatie met de relevante medische gegevens van de patiënt uit het ziekenhuis, adviseert het systeem wat  de  beste   zorg voor deze patiënt is.” In dit advies wordt er rekening gehouden met de specifieke situatie van de individuele patiënt en heeft als doel risico’s voor de patiënt zoveel mogelijk te vermijden, zoals verslechtering van de ziekte.

Job de Noo, die verantwoordelijk is voor het technische aspect van DEARhealth,  legt  uit hoe het systeem in elkaar zit. “De door de patiënt gerapporteerde gegevens worden aan de zorgverleners getoond. Het systeem reageert op alle gebeurtenissen, zoals een nieuw labresultaat of een vragenlijst. Op basis hiervan geeft het systeem een signalering en een advies waarbij de meest belangrijke acties bovenaan de lijst komen waardoor er door de zorgverlener gehandeld kan worden indien nodig. De adviezen zijn gebaseerd op medische
richtlijnen en protocollen.”

Minder vaak naar het ziekenhuis

Van der Steen benadrukt dat DEARhealth niet het huidige zorgsysteem vervangt. “Maar patiënten gaan nog te vaak naar het ziekenhuis voor een geplande afspraak om dan te vertellen dat het goed met ze gaat. Eigenlijk is dat niet nodig.” Dat het goed gaat kan namelijk via de app in de gaten gehouden worden. “Door het monitoren van patiënten op deze manier, kunnen zorgteams op tijd handelen. Daardoor voorkom je escalatie,  wordt de onverwachte zorg minder en is zorg meer  voorspelbaar.”

Resultaten

Door de risicogestuurde zorgpaden, komt er volgens Van der Steen meer capaciteit vrij in ziekenhuizen. Waar dat aan te merken is? “Fysieke consulten, lab aanvragen en onverwachte SEH-opnames worden minder. Daarnaast kunnen, door vroegtijdig signaleren, ingrijpende onderzoeken of onnodig zware medicatie voorkomen worden.” Maar ook de patiënt zelf vindt via de app relevante informatie over zijn/haar ziekte. “Over behandelingen, complicaties en leefstijladvies.”

Volgens De Noo kunnen AI-technieken in de toekomst nog meer helpen met het verder personaliseren van de zorg. DEARhealth werkt met verschillende (academische) ziekenhuizen in AI onderzoeken samen om de zorgpaden steeds slimmer te maken. Het gebruik van DEARhealth is verzekerde zorg. “We zijn een stel idealisten die de zorg beter willen maken”, sluit Van der Steen af.

*DEARhealth is een medisch hulpmiddel, CE gemarkeerd onder de MDR IIa

Next article