Home » Aandacht voor Oncologie » Onze campagnepartners
Aandacht voor Oncologie

Onze campagnepartners

met dank aan
met dank aan

De campagne Aandacht voor Oncologie was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

HollandBIO

hollandbio

Een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei. Dat is het toekomstideaal waar HollandBIO, het kloppende hart van de Nederlandse life sciences sector, werk van maakt. Wij vertegenwoordigen en verbinden ruim 200 life sciences bedrijven. HollandBIO gaat de obstakels te lijf die de ambities van biotech koplopers in de weg staan. We gaan voor vooruitgang, ook wanneer we de status quo ter discussie moeten stellen. Lees hier meer over HollandBIO.

Longkanker Nederland

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zet zich in voor patiënten met longkanker en iedereen die dicht bij ze staat. De organisatie geeft informatie over de ziekte longkanker en brengen lotgenoten in contact met elkaar. Ook adviseren we organisaties door ervaringen van patiënten in te brengen bij onderzoeken naar longkankerzorg.

Longkanker Nederland komt op voor patiënten door bijvoorbeeld de overheid te adviseren over het beschikbaar stellen van dure medicijnen. Door samen te werken met andere organisaties staan we sterker en kunnen we bovenstaande doelen waarmaken.

Stichting Olijf

Stichting Olijf is de patiëntenorganisatie en het netwerk voor vrouwen et gynaecologische kanker. Elk jaar horen ca. 4.500 vrouwen zoals Linda dat zij een vorm van gynaecologische kanker hebben. Gynaecologische kanker heeft vaak enorme impact. Olijf zet zich in voor preventie, onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en natuurlijk belangenbehartiging. Ga naar www.olijf.nl en steun ons werk!

NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. De NVOG heeft als missie om de beste kwaliteit van zorg te leveren voor vrouwen in alle levensfasen.

Leven met Blaas- of Nierkanker

Leven Met Blaas- of Nierkanker (LMBNK) houdt zich bezig met belangenbehartiging voor blaas- en nierkankerpatiënten (en hun naasten), brengt lotgenoten met elkaar in contact en doet aan informatievoorziening.

Stichting Melanoom

Stichting Melanoom

Stichting Melanoom is de belangenvereniging voor mensen met (oog)melanoom en hun naasten. Preventie, belangenbehartiging, voorlichting en (het bieden van) lotgenotencontact vormen de pijlers van onze stichting. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een bevlogen bestuur, een team van enthousiaste vrijwilligers en een parttime medewerker.  Onze missie is: ‘minder melanoom en meer genezing’. Met behulp van onze kennispartners, ambassadeurs en donateurs zetten wij ons in om het tij in melanoom te keren. Wil jij ons hier ook bij helpen? Steun ons dan met een donatie via: www.stichtingmelanoom.nl

Stichting Jongeren en Kanker

Stichting Jongeren en Kanker (SJK) heeft als doel het verbeteren van kwaliteit van leven en levensverwachting van jongvolwassen mensen met kanker. Dit betreft jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad. SJK is actief op het gebied van informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact, en is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De stichting draait volledig op vrijwilligers en is in haar activiteiten afhankelijk van subsidies en donateurs. Steun SJK; steun jonge mensen met kanker! Meer informatie www.jongerenenkanker.nl

AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk

Te oud voor de kinderafdeling en een uitzondering in de volwassenzorg, vielen jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar met kanker (AYA’s) tot voor kort tussen wal en schip binnen de oncologische zorg in Nederland. Sinds 2014 verleent het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk leeftijdsspecifieke AYA-zorg door heel Nederland. Het AYA Zorgnetwerk vindt dat iedere jongvolwassene met kanker zorg verdient die past bij zijn of haar levensfase. Zorg die stilstaat bij álle vragen die je als jong mens kunt hebben na de diagnose kanker. Vragen over bijvoorbeeld vruchtbaarheid, studeren, werken, een huis kopen, relaties, seksualiteit, sporten en late effecten. AYA-zorg heeft vanaf het moment van diagnose oog voor al deze aspecten. 

Ondanks het groeiend aantal ziekenhuizen binnen het AYA Zorgnetwerk, weet nog lang niet iedereen de weg naar AYA-zorg te vinden. Daarnaast is er nog geen structurele financiering voor het verlenen van AYA-zorg voor handen. Het AYA Zorgnetwerk heeft uw steun dan ook hard nodig! Meer informatie is te vinden op www.ayazorgnetwerk.nl

Next article