Home » Astma & Allergieën » Oplossingen voor het monitoren van astma op afstand
Astma

Oplossingen voor het monitoren van astma op afstand

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-health zorgen ervoor dat patiënten steeds beter op afstand gemonitord kunnen worden. Essentieel om de afstand tussen zorgverlener en patiënt verder te verkleinen, en het zelfmanagement van patiënten met (ernstig) astma te vergroten.

Onvoorspelbare tijden van de pandemie hebben het belang van patiënten op afstand monitoren, in een stroomversnelling gebracht. Maar ook los daarvan blijft e-health zich verbeteren. “De nieuwe ontwikkelingen passen goed bij een gepersonaliseerde behandeling,” zegt Saar van Nederveen-Bendien, longarts met een specialisatie in ernstig astma, COPD & EBUS, werkzaam in het HagaZiekenhuis in Den Haag.

“Ook om de ziektelast en behandelingslast te verminderen, voor patiënten met bijvoorbeeld astma of een allergie. Vooral voor de jongere patiënten zijn e-health-toepassingen makkelijker te begrijpen en te implementeren. Dat past bij deze tijd. Maar ook voor oudere patiënten kan e-health voordelen opleveren zoals het minder hoeven reizen naar het ziekenhuis en het laagdrempelige contact met zorgverleners.”

Combinatie

Personalisatie is daarbij het sleutelwoord. Wat voor de ene patiënt wel werkt op afstand, kan voor een ander minder gebruiksvriendelijk zijn. Nederveen-Bendien: “Denk aan health literacy, oftewel het ziekte-inzicht van patiënten. Of individuen die minder goed kunnen omgaan met applicaties of met internet. Het is dus belangrijk om per individu goed te kijken hoe monitoren op afstand het beste kan en of het aansluit bij de behoeftes van de patiënt.”

Ook zal e-health de reguliere zorg niet vervangen, juist door e-health-toepassingen te combineren met reguliere zorg kan optimale zorg bereikt worden.” Die individuele benadering leidt tot positieve bijkomstigheden: zowel de longartsen als de patiënten zelf krijgen een betere inzage in het klachtenpatroon, en ook zorgverzekeringen zijn enthousiast over de nieuwe toepassingen.

Wel is er behoefte aan goede afspraken over de bekostiging tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars en bovendien hoopt Van Nederveen-Bendien dat de verschillende toepassingen zoals Smart Spirometers en astma-applicaties ook in prijs omlaag gaan, als ze door meer patiënten worden gebruikt. Nu zijn de kosten nog relatief hoog.

Blazen vanuit huis

Één van de toepassingen voor astmapatiënten zijn ‘smart’ spirometers die het monitoren op afstand eenvoudiger én inzichtelijker kunnen maken. Ook kan een patiënt door deze metingen thuis, mogelijk, in een eerder stadium opmerken dat hij richting een longaanval (exacerbatie) gaat en daardoor tijdig een behandeling inzetten om erger te voorkomen. “Ik vind het heel bijzonder hoe goed die apparaatjes meten en wát ze kunnen meten”, zegt van Nederveen-Bendien.

Patiëntenbelang

Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van onder meer slimme inhalatoren, e-learningmodules, en communicatie tussen zorgverlener en patiënt middels een astma-applicatie, beloven nóg betere inzichten voor monitoring op afstand.

Next article