Skip to main content
Home » Cardiovasculaire Gezondheid » Haperende kleppen als gezondheidsrisico
Hartkatheterisatie

Haperende kleppen als gezondheidsrisico

katheterisatie
katheterisatie

Interventiecardioloog prof. dr. Nicolas Van Mieghem is gespecialiseerd in het onderzoek en behandelen van hartklepaandoeningen. Zijn ingrepen worden minimaal invasief uitgevoerd; ze zijn minder ingrijpend dan chirurgie. Er zijn aanwijzingen dat steeds meer mensen met klepproblemen in aanmerking kunnen komen voor een behandeling met katheters via de lies.

Welke behandeltechnieken zijn er voor hartklepaandoeningen?

“Wij hebben als mens vier hartkleppen in ons lichaam. Technieken bij hartkatheterisatie zijn vooral van toepassing aan de linkerkant. Qua aanpak kunnen we deze ingrepen in twee categorieën verdelen. De eerste categorie bestaat uit de aortaklep, die zich tussen de linkerhartkamer en aorta bevindt. De benadering van deze hartklep gebeurt meestal door een katheter via de liesslagader.

In de andere categorie wordt de katheter via de liesader ingebracht. De mitralisklep die zich bevindt tussen linkerhartkamer en -boezem en de tricuspidalisklep die zich bevindt tussen rechterhartkamer en -boezem worden via de ader behandeld. Daarnaast wordt ook de pulmonalisklep, die zich tussen de rechterhartkamer en longslagader bevindt meegenomen.

Bij een hartklepaandoening is een hartklep vernauwd of vertoont de klep lekkage. Met als gevolg dat er moeilijker bloed passeert door de hartklep of een deel van het bloed stroomt weer terug het hart in. Het hart moet dan harder werken om voldoende bloed rondgepompt te krijgen, waardoor de belasting op het hart fors kan toenemen.”

Wat kan de oorzaak zijn van haperende hartkleppen?

“Meestal gaat het om de volgende oorzaken: een ontsteking, een aangeboren afwijking of slijtage. Hierbij kun je denken aan weefselvermoeidheid, afgenomen elasticiteit, verlittekening of verkalking van de kleppen, vaten en spierweefsel. Bij een ontsteking zal de patiënt hoge koorts vertonen. Slijtage van de hartkleppen uit zich door toenemende vermoeidheid, pijn op de borst, flauwvallen en de onmacht om zich echt in te spannen. Een aangeboren afwijking wordt vaak via een klinisch onderzoek na geboorte of tijdens de kinderjaren vastgesteld op basis van een hartruis of groeiproblemen.”

Hoe worden slecht functionerende hartkleppen behandeld?

“Een analyse via echocardiografie beoordeelt de locatie en soort van de beschadiging. Via een CT-scan kan de kwaliteit van de bloedvaten in kaart worden gebracht. Op basis hiervan kan er beoordeeld worden of een behandeling van een versleten aortaklep een optie is. Op basis van verschillende beeldvormingstechnieken, algemene toestand en leeftijd van de patiënt wordt een behandelplan opgesteld.

In het algemeen wordt een zieke hartklep bij voorkeur gerepareerd of vervangen. Mocht er gekozen worden voor een katheterisatie via de lies in plaats van een klassieke openhartoperatie, dan kan dat positief zijn voor een patiënt. Het is minder belastend voor het lichaam en de herstelperiode is dan ook veel korter. Welke ingreep er ook wordt gekozen, mijn advies is altijd: neem bij klachten van pijn op de borst, vermoeidheid, flauwvallen of fysieke achteruitgang altijd contact op met uw huisarts”.

Next article