Skip to main content
Home » Cardiovasculaire Gezondheid » Meten is weten: hierom is je bloeddruk meten belangrijk
Sponsored

Een hoge bloeddruk vergroot de kans op onder meer een hartinfarct, een hersenbloeding en boezemfibrilleren. “Weten hoe het zit met je bloeddruk kan mogelijk grote problemen voorkomen”, stelt prof. dr. Luc Jordaens, verbonden aan Erasmus MC.

Wanneer is een bloeddruk te hoog?

“De World Health Organization heeft daarvoor een richtlijn ontwikkeld. Die richtlijn houdt rekening met het ‘witte jassen effect’. Bij de dokter is je bloeddruk altijd iets hoger. Daar geldt een bloeddruk van 140/90 als grens. Meet je je bloeddruk thuis, in rusttoestand zonder dat je stress ervaart, dan is 135/85 de grenswaarde.” 

Kun je thuis je bloeddruk net zo goed meten als de dokter dat doet?

“Huisartsen gebruiken een manchetbloeddrukmeter die om de arm gaat. Voor een thuissituatie bestaan verschillende automatische bloeddrukmeters. Ga rustig zitten, wacht even en meet dan pas je bloeddruk. Als je je bloeddruk altijd op hetzelfde moment van de dag meet, krijg je een goed beeld. Bij twijfel doe je drie metingen na elkaar met steeds een tijdje rust ertussen. Dan deel je de uitkomst door drie. Dat geeft een goed gemiddelde.”

Wat meet een bloeddrukmeter exact?

“Het gaat om de boven- én de onderdruk. Dat zijn de twee zaken die aangeven of er sprake is van een te hoge bloeddruk en dus een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en andere aandoeningen.”

Stel je meet een paar dagen een hoge waarde. Wat moet je dan doen?

“Dan bel je de huisarts voor een afspraak. De huisarts bespreekt met jou wat jouw bevindingen zijn en of er misschien sprake is van emotionele of stressvolle situaties. Die kunnen immers ook effect hebben op je bloeddruk. Als uit onderzoek blijkt dat je echt een hoge bloeddruk hebt, kan de huisarts, al dan niet in overleg met de cardioloog, maatregelen nemen om je bloeddruk te verlagen. Ook kan verder onderzoek worden gedaan. Dat jij je bloeddruk controleert, kan echt bijdragen aan het behoud van je gezondheid.”Het controleren van je bloeddruk kan echt bijdragen aan het behoud van je gezondheid!

Heeft het zin om je bloeddruk te meten als je last hebt van duizelingen of flauwvallen? 

“Als je die klachten hebt, is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts. Met een continue bloeddrukmeting met een vingermanchet zoals Finapres kunnen de trendlijnen worden gevolgd doordat er iedere hartslag een bloeddruk wordt gegenereerd. Dit kan ook nuttig zijn bij overdosis van geneesmiddelen of bij bloeddrukdaling bij opstaan.” 

Next article