Skip to main content
Home » Cardiovasculaire Gezondheid » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne Cardiovasculaire Gezondheid was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten. 

Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) 

Het doel van de DCVA is de ziektelast als gevolg van hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen. Met ziektelast bedoelen we: minder mensen die chronische ziek worden en minder vroegtijdig overlijden. De samenwerking tussen de op dit moment twaalf partners (onder meer: onderzoeksfinanciers, medische en technische onderzoekers, gebruikers en patiënten) moet ertoe leiden dat wetenschappelijke resultaten sneller hun weg vinden naar patiënt en de zorgpraktijk helpen verbeteren. 

Harteraad 

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening. 
  
Harteraad komt ook op voor de belangen van 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals. 

Hartstichting 

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en behandelen. We zoeken naar oplossingen voor een sterk hart. We zijn een non-profit organisatie. Voor het behalen van onze doelstellingen zijn we volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.  

Next article