Skip to main content
Home » De Gouden Jaren » Langer thuiswonen met dementie
Alzheimer

Langer thuiswonen met dementie

1 op de 5 mensen krijgt dementie en bij vrouwen is dat zelfs 1 op 3. Momenteel zijn er 290.000 mensen met dementie, in 2040 zijn dat er naar verwachting een half miljoen. De meesten van hen wonen thuis. Dat willen we allemaal graag, ook als we straks extra zorg nodig hebben.

Zelfstandig thuis. Hoe dan?

Bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en bij de daarop volgende kabinetsformatie is ‘wonen en zorg’ een belangrijk thema. Alzheimer Nederland pleit ervoor dat er geluisterd wordt naar de wensen en behoeften van de groeiende groep mensen met dementie en hun mantelzorgers. Denk aan een groter aanbod van verschillende woonvormen met flexibele ondersteuningsmogelijkheden. Of aan ontmoetingscentra en dagbesteding in de buurt. Want sociale ontmoetingen en contact zijn voor mensen met dementie en mantelzorgers van levensbelang.

Wat kunt jij zelf doen?

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelf de regie houden en zelfstandig blijven wonen. Hier is aandacht vanuit de politiek en een grotere variatie aan woonvormen voor nodig. Maar we kunnen daar ook zelf én als maatschappij aan bijdragen.

Een aantal tips:

– Draag bij aan een dementievriendelijke samenleving

Hoe kun je iemand met dementie helpen? Alzheimer Nederland helpt buurtbewoners, winkeliers en gemeentes beter om te gaan met mensen met dementie. Volg een training of bekijk simpele tips, zoals: Laat mensen met dementie in hun waarde en neem hen serieus. Wees belangstellend en ga zo veel mogelijk mee in hun beleving. Praat in korte zinnen en stel één vraag per keer. Klik hier voor meer tips en de (gratis) online training.

– Praat over de toekomst met je dierbaren

Ga zelf met je dierbaren in gesprek over de toekomst. Wat zou je willen als jij of je naaste dat zelf niet meer kan beslissen? Bekijk hier wat je moet regelen bij dementie.

Pas de leefsituatie tijdig aan om langer thuis te wonen.

Heeft je naaste dementie? Een vertrouwde omgeving is belangrijk. Zorg voor overzicht en beperk het aantal prikkels. Doe pas aanpassingen als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld omdat iets onhandig of onveilig is geworden. Lees hier meer tips.

Samen werken we aan een samenleving, waarin mensen zonder én met dementie blijven meedoen, en zolang mogelijk zelfstandig én prettig kunnen wonen. Help jij mee? Klik hier voor de (gratis) online training.

Next article