Skip to main content
Home » De Gouden Jaren » Nalaten aan een goed doel? Zo werkt het
nalatenschap

Nalaten aan een goed doel? Zo werkt het

Door een goed doel in een nalatenschap op te nemen, kan vertrouwen en waardering voor een organisatie vereeuwigd worden. Een mooi gebaar dat al voor een levenseinde goed geregeld kan worden met persoonlijke aandacht. 

Technisch gezien is het eenvoudig samen te vatten: een goed doel kan alleen begunstigd worden via een nalatenschap, als dat ook vast is gelegd in het testament. De wet is glashelder: is er géén testament, dan gaat het geld via een wettelijke verdeling naar de verschillende erfgenamen. Schenken aan een goed doel kan door de desbetreffende organisatie op te nemen in het testament als erfgenaam. Op die manier wordt het goede doel meegenomen in de verdeelsleutel van de nalatenschap. Een andere manier is om het goede doel een legaat na te laten: zo kan er specifiek opgegeven worden welk bedrag een organisatie erft, voordat de verdeling onder erfgenamen gemaakt wordt.  

Goede doelen zijn bij het ontvangen van een nalatenschap – mits ze onderdeel zijn van het ANBI-register – vrijgesteld van erfbelasting. “Op die manier komt alles wat je na wil laten aan een desbetreffende organisatie ook daadwerkelijk daar terecht”, zegt Arjen van Ketel, Leading Legacy consultant en specialist op het gebied van nalatenschappen. 

Weloverwogen  

In principe kunnen er ook eigen voorwaarden of wensen vastgelegd worden in het testament. Maar van Ketel benadrukt dat dit lastig kan zijn, omdat er in jaren tijd veel kan veranderen voor een goed doel, project of onderzoek. “Een klassiek voorbeeld: als je iets in je testament opneemt voor een specifiek onderzoek naar een bepaalde ziekte, kan het zijn dat dat onderzoek in de toekomst niet meer uitgevoerd wordt. Of dat er na al die jaren al een kuur is voor die ziekte.” Juist daarom is het aan te bevelen om bij leven al contact te zoeken met de organisatie om meer informatie te winnen en niet zomaar een voorwaarde of wens te formuleren”, raadt van Ketel aan: “Om sámen te bepalen hoe het het beste geregeld kan worden. De meeste organisaties hebben tegenwoordig iemand in dienst die al dat soort vragen persoonlijk kunnen beantwoorden. Dat is heel fijn, ook zodat je zeker weet dat alles vooraf helemaal goed geregeld is.” 
 

Stijging 

Met de Legacy Monitor houdt van Ketel jaarlijks een groot onderzoek op het gebied van nalatenschappen. Daarmee ziet hij dat er ieder jaar méér wordt nagelaten aan goede doelen. “We zien daarnaast dat er een groeiende interesse is. Met name in de groep van zestigers en zeventigers. Wat ook opvalt: er worden steeds meer verschillende soorten organisaties gekozen. Waar je in de vorige generatie nog vooral een beperkt aantal klassieke doelen zag waar men aan naliet, wordt nu de keuze steeds breder. De cultuursector is bijvoorbeeld steeds meer in opkomst. Maar denk ook aan natuur, milieu, dieren, welzijn, of aan regionale organisaties.” 

We zien dat er een groeiende interesse is in geven aan goede doelen via de nalatenschap

Nalaten 
De sectoren internationaal (bijvoorbeeld ontwikkelingshulp en mensenrechtenorganisaties) en gezondheid blijven respectievelijk de grootste ontvangers van nalatenschappen. Maar juist omdat alles kan, is het verstandig om er vroeg genoeg bij te zijn om alles in eigen hand te houden en goed te regelen. “Mensen volgen steeds meer hun eigen hart,” zegt van Ketel. Uiteenlopende mogelijkheden bieden tegenwoordig de kans om precies dat te doen: uit persoonlijke waardering en vertrouwen bijdragen aan een goed doel. Met een bevredigend gevoel dat alles goed geregeld is én dat met de nalatenschap iets moois gaat gebeuren. 

Mensen volgen steeds meer hun eigen hart

Next article