Skip to main content
Home » De Gouden Jaren » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne De Gouden Jaren was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

KBO-Brabant

KBO-Brabant is een zelfstandige vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Met circa 125.000 leden zijn we een van de drie grootste landelijke seniorenverenigingen. Onze 284 lokale Afdelingen zijn het hart van onze organisatie: dáár ontmoeten leden elkaar, doet men samen aan ontspanning, sport, culturele, educatieve en zingevingsactiviteiten en kan men terecht voor individuele hulp en ondersteuning. Onze Wmo- en Wlz-hulp is uniek in Nederland. Ook op het gebied van pensioenen, wonen, zorg en mobiliteit zijn we zéér actief. En dit alles is mogelijk door de vrijwillige inzet van een grote groep leden. Wilt u geïnformeerd worden over onze activiteiten? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief Ons Actueel. En dit is onze website: www.kbo-brabant.nl.

ANBO

ANBO is meer dan 120 jaar dé gids voor goed ouder worden. Opgericht in 1900 om te lobbyen voor het inkomen van mensen die te oud waren om te werken. Zo hebben wij er mede voor gezorgd dat de AOW in 1957 werd ingevoerd. Anno 2021 is ANBO de meest invloedrijke belangenorganisatie voor ouderen in Nederland. Wij behartigen de belangen van alle senioren op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Voor onze leden zijn wij dé gids voor goed ouder worden door het bieden van informatie, advies, hulp en voordeel op deze drie gebieden. Op de hoogte blijven van ANBO? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief www.anbo.nl/nieuwsbrief.

Koepel Gepensioneerden

Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt 300.000 leden via 150 aangesloten gepensioneerdenverenigingen en ouderenorganisaties KBO Brabant en FASv. Zij geeft 3,5 miljoen gepensioneerden in Nederland een stem bij beleidsmakers en aan onderhandelingstafels op de gebieden veiligheid, zorg, wonen, welzijn, inkomen, koopkracht en pensioenen en werkt daarbij samen met ANBO, KBO-PCOB en NOOM. Bij Koepel Gepensioneerden is iedere gepensioneerdenvereniging welkom. Interesse? Neem contact op met [email protected].

FASv

De FASv ondersteunt van harte de campagne “De Gouden Jaren”. Het is juist nu, in de Covid-jaren, goed dat er aandacht is voor de groep senioren. Iedere dag ervaren wij als landelijke Federatie via onze leden dat het goed en zinvol is om gezamenlijk te werken aan onze toekomst. Zelf regie houden over hun eigen leven, zij kunnen dat prima zelf. Lukt dat niet dan dienen we elkaar te ondersteunen. De seniorenverenigingen van de FASv zien dat mede als hun taak: “er zijn voor elkaar”! De FASv is de Federatie voor algemene lokale zelfstandige seniorenverenigingen.  Binnen de Federatie staan de verenigingen centraal en zijn zelfstandig.

Parkinson Vereniging

De Parkinson Vereniging is dé belangenbehartiger van ruim 52.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten in Nederland. In de komende jaren is de verwachting dat dit aantal aanzienlijk zal toenemen. Wilt u betrouwbare informatie over de ziekte van Parkinson, parkinsonismen en ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden? Word lid van de Parkinson Vereniging! Neem een kijkje op de website: www.parkinson-vereniging.nl 

KBO-PCOB

KBO-PCOB is de actieve beweging van senioren midden in de samenleving. Met KBO-PCOB kun je samen dingen ondernemen en elkaar ontmoeten en ondersteunen. Ook komt KBO-PCOB op voor je belangen. Dit alles doen we lokaal, regionaal en landelijk. Actief en proactief. Door te verbinden en te stimuleren. Met elkaar en voor elkaar.


Gouden Dagen

Stichting Gouden Dagen zet zich in voor (kwetsbare) ouderen in Nederland met als doel eenzaamheid tegen te gaan, door mooie contactmomenten te creëren en de kloof tussen jong en oud te verkleinen. Dit doen we door niet de focus niet te leggen op de beperkingen maar op de mogelijkheden. Zowel voor ouderen in zorginstellingen, als voor het groeiende aantal ouderen dat nog zelfstandig woont, realiseren we diverse activiteiten in goede samenwerking met onze partners, Gouden Clubs en vrijwilligers.

Next article