Skip to main content
Home » De Huid » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne De Huid was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie 

NVDV

De NVDV is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De vereniging heeft 900 leden (dermatologen, dermatologen in opleiding en rustende leden) De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten, bewaakt de NVDV de kwaliteit en doelmatigheid van dermatologische zorg. Ook heeft de NVDV een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen en de achtergronden van huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders en tijdschriften, alsook via de website en social media. 

Stichting Melanoom 

Stichting Melanoom is de belangenvereniging voor mensen met (oog)melanoom en hun naasten. Preventie, belangenbehartiging, voorlichting en (het bieden van) lotgenotencontact vormen de pijlers van onze stichting. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een bevlogen bestuur en een team van enthousiaste vrijwilligers. Onze missie is: ‘minder melanoom en meer genezing’. Met behulp van onze kennispartners, vrijwilligers en donateurs zetten wij ons in om het tij in melanoom te keren. Wil jij ons hier ook bij helpen? Steun ons dan met een eenmalige of structurele donatie via: www.stichtingmelanoom.nl.

Next article