Skip to main content
Home » De Huid » Preventieve nabehandelingen bij melanoom stadium III
Sponsored

Bij melanoom stadium III zijn sinds 2018 twee nieuwe preventieve nabehandelingen mogelijk die de overlevingskans aanzienlijk verbeteren.  

Bij melanoom stadium III is er sprake van uitzaaiingen naar de lymfeklieren, de lymfebanen of zijn er satellietuitzaaiingen rondom het oorspronkelijke melanoom ontstaan. De kans dat iemand vijf jaar na de operatie nog leeft, varieert dan van 30 tot 70 procent. Juist die tamelijk slechte prognose maakt het belangrijk dat dokter en patiënt samen beslissen over de voor de patiënt op dat moment beste therapie. 

Preventieve nabehandelingen 

Er zijn sinds twee jaar twee preventieve nabehandelingen beschikbaar: immuuntherapie en doelgerichte therapie. Immuuntherapie is voor iedere patiënt mogelijk. Doelgerichte therapie werkt uitsluitend als sprake is van een genmutatie. Deze verandering in het gen komt bij ongeveer vijftig procent van de melanoompatiënten voor. 

Overlevingskans sterk verbeterd 

“Hoewel de lange termijn data nog niet allemaal bekend zijn, blijkt uit de huidige resultaten dat deze nabehandelingen de kans op terugkeer of uitzaaiing van het melanoom ongeveer halveert”, stelt Hans Westgeest, internist oncoloog in het Amphia Ziekenhuis. Deze resultaten gelden grofweg voor beide manieren van behandelen. Soms wil de patiënt geen nabehandeling maar ook dan is er een optimale begeleiding om eventuele terugkeer van de ziekte tijdig te ontdekken en te behandelen.  

Melanoomcentra 

Om patiënten goed en volledig te informeren over hun ziekte en de nieuwe behandelopties, is het belangrijk dat alle behandelend artsen hun patiënten met stadium III doorverwijzen naar een gespecialiseerd melanoomcentrum. “In deze centra is alle kennis en expertise aanwezig”, meldt Westgeest.  

Vroege ontdekking 

Net zo belangrijk als het aanbieden van preventieve nabehandelingen, is het tijdig ontdekken van huidkanker. Heb je een plekje of vlekje dat er eerst niet was, ga dan naar je huisarts of een dermatoloog. “Hoe eerder huidkanker wordt ontdekt, des te beter de prognose.” 

0521TAF227938

Next article