Home » De Ogen » Tegenwoordig ook online je ogen testen
De Ogen

Tegenwoordig ook online je ogen testen

Patiënten van UMC Utrecht kunnen voorafgaand aan een consult met behulp van een online oogtest de gezichtsscherpte laten controleren.  

Online oogtest 

Als gevolg van de coronacrisis is de wachttijd tot een afspraak bij de oogarts verder opgelopen. Om toegang tot de gezondheidszorg te behouden, biedt het UMC Utrecht patiënten de mogelijkheid om een online oogtest te doen. Aan de hand van de uitslag van de test, gecombineerd met een telefonische consultatie, kan de oogarts besluiten de patiënt alsnog op te roepen of door te verwijzen naar een zorgverlener in de regio. De juiste zorg op de juiste plek. 

Betrouwbare resultaten 

Oogarts Robert Wisse (MD, PhD) van UMC Utrecht is al langer betrokken bij de ontwikkeling van de Easee oogtest. Hij voert sinds 2016 onafhankelijk onderzoek uit naar de geschiktheid van televisus remote visual testing. Bij het UMC Utrecht werden gezonde, jonge mensen met een geringe scherpteafwijking onderzocht. De deelnemers aan het klinische onderzoek ondergingen zowel de online oogtest als een traditionele brilmeting door een optometrist. Als eerste in zijn soort is bewezen dat de online oogmeting net zo effectief is als een oogmeting afgenomen bij een specialist, zoals ook gepubliceerd in het  Journal of Medical Internet Research.

“Zo’n negentig procent van alle deelnemers behaalde een visus groter dan 100 procent (20/20) met een online brilvoorschrift van easee”, stelt Wisse. “Daarnaast heeft de lockdown van afgelopen maart duidelijk gemaakt dat deze technologie oogzorg beter toegankelijk maakt.”

Zorg verbeteren 

Wisse en zijn team gebruiken de oogtest ook om na een ingreep te beoordelen of het nodig is om voor controle naar het ziekenhuis te gaan. Dit wordt bijvoorbeeld bekeken na een staaroperatie. Vooropgesteld dat er sprake is van een gezond oog en een operatie zonder problemen, kan in de toekomst worden volstaan met deze oplossing vanuit huis. “Als wij veilig en nauwkeurig zorg op afstand kunnen leveren, kan de vrijgekomen capaciteit gebruikt worden voor andere patiënten en dit helpt bij het verkorten van de wachtlijsten.”

Internationaal onderzoek 

Naar aanleiding van de goede resultaten in Nederland heeft Wisse een opzet geschreven voor internationaal onderzoek naar de online opvolging van staaroperaties, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Easee levert de technologie en een wetenschappelijk consortium van Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse wetenschappers onderzoeken hoe veilig en effectief de methode is.  “De online testmethode is een belangrijke stap voorwaarts.” 

Wil je meer informatie?

De online oogtest wordt aangeboden door Easee, een Amsterdamse startup die oogzorg toegankelijker wil maken. Ontdek hoe deze oplossing werkt in de zorg op https://www.easee.online/nl/easee-voor-de-zorg/.

Next article