Skip to main content
Home » Gezondheid van de vrouw » ​​​De overgang op de werkvloer: wat jij als werkgever kan doen
Sponsored

Álle vrouwen krijgen vroeg of laat te maken met de overgang, een levensfase van 8 tot 15 jaar. Meer dan de helft van de 1,8 miljoen werkende vrouwen in de overgang geeft zelfs aan dat dit hun werk beïnvloedt. Toch is de overgang vaak onderbelicht en onbegrepen. Des te meer reden om als werkgever een proactieve rol in te nemen om de invloed van de overgang op werk goed te begrijpen – en bovendien: om daar gehoor aan te geven.

96 procent van de vrouwen in de overgang ervaart klachten op fysiek, mentaal en/of sociaal vlak. 62 procent ervaart deze klachten zelfs als ernstig. Wanneer klachten niet goed worden begrepen en aangepakt, heeft dit in veel gevallen impact op werkprestaties.Helaas bespreekt slechts 13 procent van de vrouwen klachten met hun (HR-)manager want er kleeft nog steeds een taboe aan. Desondanks geeft ruim de helft van de vrouwen aan dat ze wel behoefte heeft aan ondersteuning vanuit de werkgever. Maar op dit moment heeft 98 procent van de werkgevers nog geen beleid rondom de overgang. Kortom: het is tijd voor verandering. 

Deze cijfers komen naar voren in de whitepaper ‘De overgang op de werkvloer: wat jij als werkgever kan doen’ van Vi Health. Het platform wil vrouwen weer grip geven op de overgang. Vi werkt daarvoor nauw samen met de Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulente (VVOC). Met behulp van data en technologie biedt het platform oplossingen en inzichten over de overgang. 


Vrouwelijke werknemers boven de veertig jaar behoren tot de meest ervaren groep werknemers; het is zelfs een van de hardst groeiende werkende demografische groepen. Met veel ervaring en kennis op zak, is werving en behoud van deze werknemers essentieel. Ook met het oog op de vijftien tot twintig jaar ná de overgang. 17 procent van de burnouts komen door de overgang, 35 procent van het ziekteverzuim en 2 op de 10 vrouwen in de overgang stop of gaat minder werken. De ‘verborgen kosten van de overgang’ kunnen daarmee voor de werkgever oplopen tot gemiddeld zesduizend tot tienduizend euro per vrouw per jaar in de overgangsleeftijd. 

Daar ligt volgens Vi Health een heldere rol voor de werkgever. Vrouwengezondheid en welzijn op de agenda zetten behoort tot goed werkgeverschap anno 2024. Niet door het probleem te verplaatsen of door dure behandelplannen te bekostigen, maar juist met een focus op preventie en amplitie en dus het positief bevorderen van de situatie van iedere werknemer. 

Vi Health staat voor regie op de eigen gezondheid. Het is voor iedere vrouw al een hele kluif om grip op haar hormonen te krijgen, patronen in haar klachten te ontdekken, en te (h)erkennen in welke fase van de overgang ze zit. Als werkgever is het daarom van belang om een omgeving te creëren waarin zij zich gehoord en ondersteund voelen. Een omgeving die met haar meedenkt om haar werk te kunnen blijven combineren met de klachten die ze kan ervaren. Een goed overgangsbeleid én praktische ondersteuning kan bijdragen aan het behouden van vrouwelijk talent, een meer open en inclusieve cultuur en uiteindelijk minder uitval. Maar veel belangrijker: vrouwen in de overgang voelen zich gehoord en begrepen. Zoals het hoort.

Next article