Skip to main content
Home » Hart & Bloed » Aortaklepstenose: zo verging het patiënt Gerrit
Sponsored

Een nieuwe hartklep via de lies? Het kan met een TAVI-behandeling. Gerrit van de Lagemaat heeft er ervaring mee. Zijn vrouw Grada (79) geeft tekst en uitleg.

Is uw man altijd al hartpatiënt geweest?

“Nee. We zijn er eigenlijk per toeval achter gekomen dat zijn hartklep versleten was. In het najaar van 2021 is Gerrit met de fiets gevallen. Met als gevolg gebroken ribben, veel blauwe plekken en schaafplekken. Dat was wel even schrikken, maar het liep met een sisser af. Tenminste, dat dachten we. Want vervolgens merkte ik dat mijn man opeens benauwder werd. ’s Nachts was het één en al gepiep en gekraak wat er uit hem kwam. Nu lig ik al vijftig jaar naast hem, dus ik had ook wel door: dit klopt niet helemaal. Ook overdag had Gerrit vaak last van heftige benauwdheid.”

Wat hebben jullie toen gedaan?

“Toen we bij de huisarts zaten voor zijn fietsverwondingen, kaartte ik de benauwdheidsklachten aan. De dokter meende dat het door zijn COPD kwam, een aandoening die Gerrit al een paar jaar heeft. Er werden plaspillen voorgeschreven, maar die hielpen niet. Vervolgens zijn we doorgestuurd naar de cardioloog. Daar bleek dat mijn man aortaklepstenose heeft, oftewel vernauwing door slijtage van de hartklep. En dat zijn hartklep daardoor aan het lekken was, met als gevolg die heftige benauwdheid.”

Wat is er vervolgens gebeurd qua behandeling?

“De cardioloog was heel duidelijk: Gerrit moest een nieuwe hartklep krijgen. Nu is mijn man ruim boven de tachtig. Om dan een openhartoperatie te krijgen en ook onder volledige narcose te moeten gaan, dat zagen we eigenlijk niet zitten. Via kennissen hadden we weleens gehoord dat je ook via je lies een nieuwe klep kunt krijgen, een TAVI-behandeling heet dat. Een vrij simpele ingreep, waarbij je vaak zonder narcose en in korte tijd geholpen kan worden. Daar hadden we wel oren naar! Onze zoon heeft er ook meteen allerlei informatie over opgezocht. Alles wat we lazen, sprak ons erg aan.”

Een nieuwe hartklep zonder narcose en zonder urenlange operatie; wonderbaarlijk toch?

Grada van de Lagemaat

En dus was de openhartoperatie van de baan?

“In overleg met de cardioloog hebben we inderdaad besloten om voor de TAVI-behandeling te gaan. Daar ging wel een reeks aan onderzoeken aan vooraf, je komt er niet zomaar voor in aanmerking. Maar dat Gerrit aan zijn hart geholpen moest worden, stond buiten kijf. Tijdens de vooronderzoeken in het ziekenhuis was hij extreem kortademig; hij kon nauwelijks vijf meter lopen. Dat vond ik wel heftig. ‘Die nieuwe klep moet niet al te lang meer wachten, anders hoeft het al niet meer, dan zijn we te laat’, heb ik gezegd. Toen het akkoord voor de TAVI-behandeling er eenmaal was, ging het rap. Binnen drie weken konden we in het ziekenhuis terecht.”

Hoe is de procedure verlopen?

“Heel soepel, alles ging perfect. Op een donderdag werd Gerrit behandeld en op zaterdag mocht hij alweer naar huis. Bizar hoe snel dat ging! Maar waar ik nóg meer van stond te kijken, was hoe het met mijn man ging. Direct na de ingreep voelde hij zich al zoveel fitter en was hij nauwelijks meer benauwd. Echt wonderbaarlijk – ik had mijn man weer terug! Bij het krijgen van een nieuwe hartklep denk je toch al gauw: dan ben je wel even onder de pannen. Want tsja, het is toch je hart en dat is niet niks. Maar met deze behandeling kon hij letterlijk binnen een paar dagen weer wandelen. Het herstel ging verder ook vrij snel. Heel fijn, zowel voor Gerrit zelf als voor mij als mantelzorger.”

Hoe gaat het nu met uw man?

“Heel goed. Gerrit stapt nu gewoon weer met mij op de e-bike om een stukje door de bossen te fietsen. Vóór de ingreep kon hij dat echt niet. Ook kan hij nu weer een rondje in het park lopen. Zo’n vooruitgang! Het is geweldig en een groot voorrecht dat Gerrit op deze manier een nieuwe hartklep kon krijgen. Zonder veel en grote hechtingen, zonder narcose, zonder dat zijn borstkas helemaal open moest worden gemaakt… Ja, we kunnen het iedereen aanraden, een nieuwe hartklep via de lies!”

Noot van de redactie: Kort voor de publicatie van deze uitgave is Gerrit van de Lagemaat op 85-jarige leeftijd overleden. Het is de wens van Gerrit en zijn familie, dat het interview/artikel zoals dit door hem akkoord werd bevonden, alsnog te publiceren.

Bron: ©2022 PP–EU-4916 v1.0

Next article