Skip to main content
Home » Hart & Bloed » Hematologische diagnostiek van morgen: een synergie tussen multidisciplinaire experts
Sponsored

Snelle en goede diagnostiek is in elke medische discipline cruciaal om patiënten optimaal te helpen. Nieuwe medische inzichten en technieken moeten dan ook hun weerslag hebben op verbeteringen in screening en diagnostiek.

Hematologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling van ziektebeelden die ontstaan door erfelijke of verworven aandoeningen van het bloed, de bloedvormende organen (zoals het beenmerg), het afweersysteem (zoals lymfeklieren) en de bloedstolling. Leukemie is een voorbeeld van een hematologische aandoening. 

Binnen Sysmex, expert in de screening van hematologische aandoeningen, heeft een verschuiving plaatsgevonden van een nadruk op screening, naar het volledige diagnostische proces en de ‘patient pathway’. Moderne geneeskunde is namelijk verder kijken dan de eigen hokjes en vraagt om een multidisciplinaire integrale aanpak en samenwerking met anderen. 

Ontwikkelingen in diagnostiek 

Binnen hematologie is diagnostiek door de jaren sterk ontwikkeld, bijvoorbeeld voor leukemie. Claudia Wienefoet, Hematologie Consultancy: “We onderscheiden nu veel meer soorten leukemie dan zo’n twintig jaar geleden. Toen classificeerden we leukemie voornamelijk als chronisch of acuut, maar met de opgedane kennis in die twee decennia weten we nu dat er honderden subtypen van leukemie zijn. Die vragen om een andere behandeling en specifieke testen voor diagnose.” Samantha Giangregorio, Life Science: “Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om screening en diagnostiek uit te breiden om specifieke vormen van leukemie te identificeren. Omdat we nu een steeds nauwkeurigere richting in bewegen is het zo belangrijk dat we betrokken zijn in de hele patient pathway en verder kijken dan screening.” 

Een andere belangrijke ontwikkeling is die van ‘personalized medicine’. Met meer kennis van aandoeningen en gespecialiseerde testen bewegen we naar meer persoonlijke behandelingen. Jan Volkaert, Marketing: “De mogelijkheden om bijvoorbeeld genetisch en moleculair te testen maken het mogelijk om behandelingen te bepalen die passen bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Dit zijn echt belangrijke nieuwe stappen in diagnostiek.” Marion Munster, Medisch onderzoek, voegt toe: “Hoewel we spreken van personalized medicine, bedoelen we niet per definitie dat elke patiënt een andere behandeling krijgt. Ook personalized medicine kan gestandaardiseerd worden door patiëntprofielen nauwkeurig te identificeren en patiënten te koppelen aan zo’n profiel. Voor ieder profiel kunnen dan voor die groep relevante behandelstrategieën bepaald worden.” 

De patient pathway en samenwerking 

Voor de patiënt betekent die vooruitgang dat er sneller en accurater diagnoses kunnen worden gesteld en dat de juiste behandelingen kunnen worden bepaald. Wienefoet: “Die snelle diagnose is cruciaal. Doordat we veel processen nu kunnen automatiseren en tijd van professionals daar ingezet kan worden waar die het hardst nodig is, kunnen we sneller en nauwkeuriger diagnoses stellen. In het geval van acute leukemie kan dit een verschil tussen leven en dood zijn.” 

Munster vult aan: “Efficiënte tijdsinzet is essentieel. Zo kunnen sommige processen gelijktijdig lopen. Het is nogal een verschil of er ‘slechts’ een infectie of leukemie wordt geconstateerd. In een screening kunnen er signalen zijn van leukemie en weten we in ieder geval meteen dat we alle zeilen bij moeten zetten. We weten dan nog niet meteen om welke leukemie het gaat, maar we kunnen in het diagnoseproces – terwijl we de bloedsamples verder testen –  gelijktijdig de planning voor de behandelcyclus opstarten en de patiënt mentaal meenemen in het proces. Daar is samenwerking essentieel voor.” Samenwerking is wat Volkaert betreft een synergie: “Instituten hebben onze expertise in diagnostiek en screening nodig, maar wij hebben hun medische kennis en praktijkervaring nodig om onze processen en methoden te verbeteren.” 

Next article