Skip to main content
Home » Hart en Bloed » Het aantal mensen met een hart- en vaataandoening neemt steeds verder toe
Behandeling

Het aantal mensen met een hart- en vaataandoening neemt steeds verder toe

Hart en stethoscoop
Hart en stethoscoop

Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 1,4 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. We zien dat dit aantal steeds verder toeneemt.

Anke Vervoord

Directeur Harteraad


Het risico op hart- en vaatziekten wordt door meerdere factoren die onderling met elkaar samenhangen bepaald. Leefstijlfactoren, zoals voeding, roken en bewegen beïnvloeden het ontstaan van hart- en vaatziekten soms rechtstreeks. Maar ook persoonsgebonden risicofactoren zoals een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, een hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes hebben invloed.

Bewegen als medicijn

Bewegen vermindertde kans op hart- en vaatproblemen en verbetert je conditie. Oók als je een hart- en vaataandoening hebt. Je kunt bewegen zelfs zien als medicijn. Bewegen verlaagt de bloeddruk en helpt het cholesterolgehalte te verbeteren. Daarnaast heeft bewegen nog andere voordelen, het verkleint de kans op psychische klachten, helpt om beter te slapen en geeft je vertrouwen in je lichaam. Door te sporten onder deskundige begeleiding leer je naar je lichaam te luisteren en herken je wat wel en niet goed voor je is.

Je kunt bewegen zelfs zien als medicijn

Gezonde leefstijl

Hartrevalidatie kan mensen met een hart- en vaataandoening helpen. Een onderdeel van het hartrevalidatieprogramma is bewegen. Hier leer je door middel van sport en spel je grenzen op te zoeken en conditie op te bouwen. Ook leert hartrevalidatie je een gezonde leefstijl vol te houden. Zo krijg je tips voor gezond eten en handvatten om te blijven bewegen.

De rol van Harteraad

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met een hart- en vaataandoening. Om de belangen van deze mensen goed te vertegenwoordigen stellen wij de ervaringen van de patiënt centraal. Deze ervaringen van patiënten en hun naasten zijn de motor van ons werk. Door middel van onderzoek via onze Harteraad monitor weten wij als expertisecentrum precies welke informatie waardevol is en positief bijdraagt aan het leven met een hart- en vaataandoening.

Het aantal mensen dat deelneemt aan hartrevalidatieprogramma’s is lager dan zou moeten

Innovatie en behandelingen

Ervaringen kunnen enerzijds richting geven aan onderzoek naar en innovatie van behandelingen. Aan de andere kant zijn deze ervaringen waardevol in het dagelijks leven van de patiënt en zijn naasten. Het is goed om tips van anderen te krijgen of om iemand te spreken die hetzelfde heeft meegemaakt. Harteraad zorgt om die reden voor ontmoetingen, deelt ervaringsverhalen, geeft praktische tips en informatie over een gezonde leefstijl, medicijnen, werk, hulpmiddelen en de impact op je gezin. Want hoe beter je weet wat de aandoening voor je betekent, hoe beter je grip houdt op jouw leven.

Hartrevalidatieprogramma’s

Om meer aandacht te vragen voor het belang van bewegen start Harteraad in november een publiekscampagne. Het aantal mensen dat deelneemt aan hartrevalidatieprogramma’s is lager dan zou moeten, gebaseerd op cijfers over hartziekten en de gerelateerde richtlijnen. Slechts dertig procent van alle hartpatiënten volgt een hartrevalidatieprogramma, terwijl hartrevalidatie de kans op nieuwe hartproblemen met vijftig procent vermindert. In een groot samenwerkingsproject met de Hartstichting hebben wij samen gezegd dat dit beter kan. Ons doel is om iedereen die behandeld is vanwege zijn hart een verwijzing voor hartrevalidatie te laten krijgen en passende begeleiding tijdens én na hartrevalidatie te bieden.

Blijf bewegen en verbeter je gezondheid

Harteraad zet zich in om het aantal verwijzingen omhoog te krijgen. Aan de ene kant lobbyen wij bij de overheid, zorgverzekeraars en zorginstellingen om toe te zien op meer verwijzingen. Aan de andere kant laten wij mensen weten wanneer zij in aanmerkingen komen voor hartrevalidatie. Zo kunnen zij zelf om een verwijzing vragen en op die manier de regie over hun leven met een hart- en vaataandoening nemen.

Ook bieden we ondersteuning bij het volhouden van een gezonde leefstijl na afloop van de reguliere revalidatieprogramma’s. Wij streven naar veilige en verantwoorde beweegprogramma’s op maat en in de buurt. Harteraad werkt met ruim 230 gecertificeerde beweegpartners door het hele land. Op de Harteraad website worden ze op een interactieve kaart gepresenteerd en kan iedereen een passende beweegactiviteit in de buurt vinden.

Next article