Home » HIV » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne hiv was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Hiv Vereniging

De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland, in elke situatie, op elk moment. In alles wat de vereniging doet staat de mens met hiv centraal. De vereniging erkent de invloed die een hiv-diagnose kan hebben en biedt ondersteuning en ontmoeting zodat men de regie in handen kan nemen. We vinden het belangrijk dat iedereen vrij kan zijn in de eigen manier van leven en daarvoor geven we onbevooroordeelde informatievoorziening. Door de verschillende groepen binnen de vereniging met elkaar te verbinden zijn we sterk in de behartiging van gezamenlijke en individuele belangen. We staan positief in het leven en zetten ons op een positieve manier in voor de belangen van mensen met hiv. Meer informatie over de vereniging vind je op onze website.

Dance4life

Dance4Life werkt wereldwijd aan het grootste en snelst stijgende gezondheidsrisico voor jongeren: onveilige seks. Dit doen we door awareness campagnes en lesprogramma’s ontwikkeld voor en door jongeren. 
Stichting HIV Monitoring 

Stichting HIV Monitoring (SHM) is in 2001 opgericht en is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als de instantie die de registratie en monitoring van mensen die leven met hiv in Nederland uitvoert. SHM streeft naar het volledig in kaart brengen van de hiv-epidemie in Nederland om daarmee een bijdrage te leveren aan de kennis over hiv. In samenwerking met alle hiv-behandelcentra in het land heeft SHM een robuust raamwerk opgezet om gegevens over hiv systematisch over langere tijd te verzamelen van alle geregistreerde mensen met hiv die daar toestemming voor hebben gegeven. Nederland is het enige land ter wereld met een dergelijke registratie, wat zorgverleners in staat stelt de hoogst mogelijke kwaliteit van hiv-zorg na te streven.

Virology education 

Sinds de oprichting in 1998 heeft Virology Education zichzelf gevestigd als een toonaangevende aanbieder van innovatieve wetenschappelijke programma’s.  Onze (inter)nationaal bijeenkomsten en online programma’s hebben tot doel wetenschappelijke discussies en het delen van kennis op het gebied van infectie ziekten, farmacologie, leverziekten en meer, te stimuleren. Door de inbreng van erkende experts, elk vanuit hun respectievelijke expertise, staan deze programma’s bekend om hun hoge educatieve kwaliteit, en gegeven in een formaat dat de discussie over de meest recente wetenschappelijke informatie mogelijk te maken. 

Next article