Skip to main content
Home » Jouw Buik » Kennis over eigen darmen kan chronische ziekte voorkomen
Sponsored

Als alle mensen precies zouden weten wat ze aan hun levensstijl moeten veranderen om een chronische ziekte te voorkomen, zou een groot deel die aanpassing waarschijnlijk direct doen. Wat nog weinigen weten is dat deze informatie binnen handbereik is: door met een simpele test de samenstelling van het microbioom van de darmen te achterhalen.  

Een microbioom is het geheel van alle micro-organismen die zich in een bepaalde omgeving, zoals het menselijk lichaam, bevinden. Hoe dit is samengesteld, heeft veel invloed op onze gezondheid. Net als het DNA, kan het darmmicrobioom invloed hebben op het ontstaan van bepaalde aandoeningen. In tegenstelling tot het DNA, dat bij de geboorte al is bepaald, is het darmmicrobioom niet statisch en kan door allerlei factoren van samenstelling veranderen. Dat kan zowel een negatief als een positief effect hebben op de gezondheid.

Naar het microbioom van de darmen wordt veel onderzoek gedaan, omdat er zo veel mee samenhangt. Een belangrijk doel van dat onderzoek is nog meer te weten te komen over de factoren die van invloed zijn op de samenstelling van het microbioom. Daardoor wordt steeds duidelijker hoe iemand dit zelf kan beïnvloeden. Zo kan het onder meer een belangrijke rol spelen wat iemand wel of juist niet vaak eet. 

Een test en een verandering van je voeding is immers veel goedkoper dan chronisch ziek zijn

Eenvoudig te testen 

Het is dus uitermate relevant om te weten te komen hoe je eigen microbioom is samengesteld. Dat dacht ook Danial Chamanmah, toen hij leerde over de mogelijk levensveranderende informatie die het microbioom bevat. Nu ontwikkelt hij eenvoudige testen. Wanneer deze testen geanalyseerd zijn en de informatie over iemands microbioom bekend is, kan de persoon in kwestie invloed uitoefenen op zijn microbioom.

Ook is er een mogelijkheid om na de test in contact te komen met (externe) specialisten op dit gebied, via medivere.nl. Waar tevens de testen worden aangeboden. Chamanmah werkt met zijn bedrijf, Gamedi, samen met een Duits laboratorium, GanzImmun, om de testen te laten analyseren. “Zij hebben hiermee al jaren ervaring”, vertelt Danial. Afgelopen jaren hebben zij meer dan 70.000 darmmicoriomen geanalyseerd, waarmee ze niet alleen bij de top van Europa horen, maar ook over een enorme hoeveelheid aan kennis en ervaring beschikken. Daar maken wij dankbaar gebruik van, want hierdoor zijn wij in staat om zeer nauwkeurige en betrouwbare analyses uit te voeren.”  

Preventie  

“In onze visie neemt het woord ‘preventie’ een sleutelrol in, en voor de preventie van ziekten kan kennis van je microbioom diezelfde rol vervullen”, zegt Danial. “Dat is ook de reden dat ik dit ben gaan doen, het is absoluut nodig om meer kennis te hebben en verstrekken over het microbioom.”  

De grote potentie van een microbioom-test om te helpen een chronische ziekte te voorkomen, is voor Gamedi reden om regelmatig met andere belanghebbenden binnen de gezondheidzorg aan tafel te zitten. Het is immers in ieders belang dat mensen niet chronisch ziek worden, aldus Danial: “Een test en een verandering van je voeding is immers veel goedkoper dan chronisch ziek zijn. Maar nog veel belangrijker is dat iemand die chronisch ziek is, daar voor de rest van zijn leven aan vast zit. De impact is enorm, en daarom vind ik dat we elke kans om het te voorkomen, moeten grijpen. Ik hoop dan ook van harte dat de zorgverzekeraars in de toekomst open zullen staan voor het vergoeden van dit soort belangrijke innovaties op het gebied van ziektepreventie.” 

Meer informatie?

Lees hier meer over darmgezondheid.

Next article