Skip to main content
Home » Klinisch onderzoek » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne Klinisch Onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

VSOP 

De VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) is de koepelorganisatie voor zeldzame en genetische aandoeningen in Nederland. De organisatie stimuleert vanuit patiëntenperspectief dat nieuwe genetische kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan welzijn en gezondheid van huidige en toekomstige generaties.  

HollandBIO 

HollandBIO vertegenwoordigt en verbindt de life sciences bedrijven in Nederland. De organisatie wil werken aan een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei. Om ervoor te zorgen dat innovaties snel en breed beschikbaar zijn, gaat HollandBIO obstakels te lijf die de ambities van de biotech koplopers in de weg staan.    

De Dutch Clinical Research Foundation 

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) maakt zich sterk voor een optimaal klinisch onderzoeksklimaat in Nederland, en heeft zich ten doel gesteld om klinisch onderzoek maximaal te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap zo snel als mogelijk ten goede komt aan patiënten.  

Kwaliteit en veiligheid van dat onderzoek zijn daar bij de bepalende factoren. De DCRF is een samenwerking van verschillende koepelorganisaties van ziekenhuizen, onderzoekers, patiënten bedrijven en andere betrokkenen. 

Zelzame ziekten fonds (ZZF) 

Het Zeldzame Ziekten Fonds is in 2005 mede opgericht door Charles Ruijgrok. Sindsdien heeft de stichting een flinke groei doorgemaakt met het werven van geld voor onderzoek naar zeldzame ziekten. De stichting vindt het onacceptabel dat er zo weinig aandacht is en middelen zijn voor de strijd tegen zeldzame ziekten. Stichting Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, bekendheid te geven aan zeldzame ziekten en door het faciliteren van lotgenotencontact.  

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen representeert geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen. Deze medicijnen geven een antwoord op nieuwe inzichten in de behandeling van ziekten of op aandoeningen die tot nu toe onbehandelbaar zijn. Next article