Skip to main content
Home » KNO » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne KNO was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

ApneuVereniging

Wat doet de ApneuVereniging? De ApneuVereniging is een patiëntenvereniging met ruim 9500 leden en ongeveer 100 vrijwilligers . Wij willen de kennis over slaapapneu in Nederland verbeteren bij het publiek en bij zorgprofessionals. Daarmee kan de aandoening op tijd gesignaleerd worden en kan iedereen met apneu de behandeling krijgen die nodig is. Wij ondersteunen onze leden met informatie en persoonlijk advies en behartigen hun collectieve belangen bij organisaties van zorgprofessionals, zorgverzekeraars en leveranciers van hulpmiddelen. Voor meer informatie: apneuvereniging.nl

GAIN

Een goede, slimme hooroplossing bepaalt in hoge mate je kwaliteit van leven. GAIN (DE branchevereniging voor fabrikanten van hooroplossingen) vindt dat het immense belang van een goed horen, de juiste hooroplossingen, hoorhulpmiddelen en gehoorbescherming nog steeds te weinig aandacht krijgen. Om dit te veranderen werken wij samen aan de verbetering van de hoorzorg. Dat doen we door ons actief in te zetten voor betere samenwerking en kennisdeling binnen de gehele keten. Wij informeren consumenten over het belang van goed horen voor het welzijn, de fysieke en mentale gezondheid. 

NVKNO

De Nederlandse Vereniging voor KNO (NVKNO) zet zich in voor behoud en herstel van zintuigen en organen in het hoofd-halsgebied. Hiertoe werkt zij samen met patiënten, KNO-artsen, andere zorgverleners, maatschappelijke organisaties en overheid. De NVKNO stimuleert zorg op de juiste plek, draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek en stimuleert een gezonde leefomgeving. De activiteiten van de NVKNO omvatten de volgende thema’s: oor&gehoor, reuk&smaak, ademhalen, slapen&apneu, stem, slikken, evenwicht, kanker en neus- en aangezichtschirurgie. Zie ook de website www.kno.nl

VeiligheidNl

Drie tips om te genieten van muziek en je gehoor gezond te houden: 

  1. Zet je volumebegrenzer aan op je telefoon of tablet.  
  1. Gebruik een koptelefoon of oortje die het omgevingsgeluid goed afsluit.  
  1. Gebruik tijdens een concert oordoppen met muziekfilter. 

VeiligheidNl, kenniscentrum letselpreventie, doet onderzoek naar gehoorschade en preventie. 1,2 miljoen Nederlanders heeft een gehoorverlies van 35 decibel of meer. Wil je jouw status van je gehoor weten? Kijk dan op de gratis, onafhankelijke online hoortest: www.hoortest.nl.

Next article