Skip to main content
Home » Leven met » Een inclusieve samenleving begint bij kinderen
Leven met

Een inclusieve samenleving begint bij kinderen

Rick Brink
Rick Brink
Rick Brink (Foto: Stijn Ghijssen)

Rick Brink werd afgelopen juni de allereerste Minister van Gehandicaptenzaken. Het is nodig dat iemand aandacht vraagt voor de belangen van mensen met een beperking. Zij zijn nu vaak nog onvoldoende zichtbaar in de maatschappij.

Rick Brink

Rick Brink

Minister van Gehandicaptenzaken

Hoe komt het dat mensen met een beperking onvoldoende zichtbaar zijn?

“Dat komt deels omdat veel beperkingen onzichtbaar zijn. Een andere reden is helaas dat de openbare ruimte in Nederland niet zo goed toegankelijk is voor mensen met een beperking. Dat begint al bij de jongste kinderen. Veel speelplaatsen en scholen zijn bijvoorbeeld niet of minder goed toegankelijk. Kijk maar om je heen, zie jij speelplekken waar kinderen met een rolstoel lekker kunnen ravotten?”

Ook mensen met een beperking kunnen rolmodel zijn en anderen inspireren

Is de zorg wel goed geregeld?

“Op zich is de patiënten- en ouderenzorg in Nederland prima ingericht. Al denk ik wel dat wij  op dit moment ouderen soms onverantwoord lang thuis laten wonen. Je hoort steeds vaker dat mensen thuis vallen met soms vreselijke gevolgen. Dat je gevaar loopt in je eigen huis mag natuurlijk nooit het gevolg zijn van nieuw beleid.”

Wat is naar uw ervaring het grootste probleem in onze maatschappij?

“Waar het in Nederland nog aan schort, is echte aandacht voor mensen met een beperking. Dit komt onder andere omdat wij onvoldoende zichtbaar zijn. Dat moet dus veranderen. Want alleen zichtbaarheid leidt tot bewustwording en dat leidt weer tot aanpassingen om de maatschappij toegankelijk te maken voor iedereen.”

Ziet u mogelijkheden om die omslag te maken?

“Aan die bewustwording en zichtbaarheid hoop ik als minister van Gehandicaptenzaken een bijdrage te kunnen leveren. Ik heb toegang tot media, ministers, overheden, bedrijven en belangenorganisaties. Ik ben heel zichtbaar. Dat komt natuurlijk ook door de camera’s die mij volgen voor onze eigen Facebook-pagina en de programma’s van KRO-NCRV. Ik kan laten zien wat mij – en velen met mij – belemmert en vragen om daar iets aan te doen. Inmiddels weten mensen ook dat ik regelmatig terugkom op mijn vragen en hun toezeggingen. Dat maakt dat er ook daadwerkelijk zaken veranderen.”

Welke veranderingen wilt u in ieder geval realiseren?

“Ik ben bij KRO-NCRV voor één jaar aangesteld als minister van Gehandicaptenzaken en ik wil in dat jaar zoveel mogelijk bereiken. Dat kinderen met een beperking gewoon naar de speeltuin en naar het reguliere onderwijs kunnen is één van mijn speerpunten. Ook moeten gemeenten veel meer toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Aan het eind van mijn ministerschap wil ik dat de helft van alle gemeenten in Nederland het VNG-manifest ‘Iedereen doet mee’ heeft getekend of dat op korte termijn van plan is. Een ander speerpunt is het regelen van duizend stageplekken voor jongeren met een beperking. Er zijn nu heel veel studenten met een beperking die noodgedwongen uitvallen omdat ze geen toegankelijke stageplek kunnen vinden.”

Ik kan laten zien wat mij en velen met mij belemmert en vragen om daar iets aan te doen

Ligt er ook een taak voor de media?

“Absoluut. Het is wat mij betreft een gemiste kans dat er niet is gekozen voor iemand met een beperking als een van de presentatoren van  het Eurovisie Songfestival. Mensen in programma’s van de publieke omroep moeten een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving. Als je al die programma’s mag geloven dan zijn er maar heel weinig mensen met een beperking. Daarom zijn wij de actie begonnen ‘De Koffer van Rick’ waarbij wij mensen met een interessant verhaal, een specialisme of een bijzonder talent, en toevallig ook een beperking, oproepen zich te melden.”

“Wij willen laten zien dat een beperking geen obstakel hoeft te zijn om je droom te realiseren. Ook mensen met een beperking kunnen rolmodel zijn en anderen inspireren. Ook wij kunnen volledig meedraaien in de maatschappij en meer nog, een waardevolle toevoeging zijn. Wij zijn niet onze beperking, wij zijn ons talent. Wij kunnen meer!”

Next article