Skip to main content
Home » Omgaan met » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne Omgaan met was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

De Prostaatkankerstichting  

De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten. Daarnaast stimuleren wij wetenschappelijk onderzoek. Kijk voor meer info op www.prostaatkankerstichting.nl.  


IKCC 

De International Kidney Cancer Coalition (IKCC) is een onafhankelijk internationaal netwerk van meer dan 40 patiëntenorganisaties die zich uitsluitend, of met een specifieke focus, richten op nierkanker. De organisatie, gevestigd in Amsterdam, Nederland, is ontstaan uit een zeer sterke wens van verschillende nationale nierkankerpatiëntenorganisaties om te netwerken, samen te werken en materialen, kennis en ervaringen te delen over de hele wereld. Nierkanker is een wereldwijd probleem. Elk jaar wordt er wereldwijd bij naar schatting 403.000 mensen nierkanker vastgesteld. Onderzoek en klinische studies naar nierkanker vinden plaats op verschillende continenten en veel nierkankerdeskundigen hebben zitting in internationale panels.

Cure for Cancer

De Stichting Cure for Cancer zet zich in voor onderzoek naar prostaat-, blaas- en nierkanker. De stichting is volledig financieel afhankelijk van baten uit giften, schenkingen en sponsoring en ontvangt géén subsidies van de overheid voor goede doelen. Met de gala’s die de Stichting Cure for Cancer organiseert wordt een groot aantal arts-onderzoekers gefinancierd die binnen het Amsterdam UMC diverse onderzoeken doen en betere diagnostische methodes ontwikkelen. Het 12e Cure for Cancer gala is op zaterdag 2 oktober in Grand Hotel Huis ter Duin. Meer informatie: www.cureforcancer.nl.

NVU

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is opgericht op 14 maart 1908. De NVU is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch specialisten in de urologie. De vereniging heeft dan ook als doel de bevordering van de urologie en de belangenbehartiging van de leden. De NVU telt momenteel ruim 750 leden. NVU was kennispartner van de campagne en zal de campagne distribueren. 

Stichting Sick and Sex  

De Stichting Sick and Sex is een landelijke Stichting die zich ten doel stelt iedereen te ondersteunen na de diagnose en behandeling van hun ziekte op het gebied van seksualiteit en intimiteit in hun relatie. Mede opgericht door Dr. Henk Elzevier (uroloog/seksuoloog in het LUMC in Leiden) die al jaren de problemen zag die ontstonden na bijvoorbeeld een prostaatkankeroperatie en welke invloed dit had op de relatie. Hij inspireerde vele jonge artsen in opleiding om op zijn aangeven onderzoek te doen naar deze problemen bij diverse ziektebeelden. Met het aantrekken van Directeur en mede oprichter Lideweij Hylarides is een belangrijke stap in de professionalisering gemaakt. 

Next article