Skip to main content
Home » Oncologie » Mannen van 50+: Praat (niet te laat) over je prostaat! 
Oncologie

Mannen van 50+: Praat (niet te laat) over je prostaat! 

Bijna de helft is bij diagnose prostaatkanker jonger dan 70 jaar 

Jaarlijks krijgen bijna 13.000 mannen de diagnose prostaatkanker, de nummer 1 kankersoort bij mannen. Bij zo’n 20% van deze mannen is de prostaatkanker al uitgezaaid bij diagnose. Er overlijden ook elk jaar bijna 3.000 mannen aan prostaatkanker, een vergelijkbaar getal met de sterfte bij vrouwen aan borstkanker. Waarom lijken mannen van 50+ zich daar dan toch niet zo bewust van? 

Nog te vaak wordt gedacht dat prostaatkanker alleen een ziekte bij oudere mannen is. Maar dat is niet waar. Bijna de helft van de mannen krijgt de diagnose prostaatkanker onder de leeftijd van 70 jaar. Bijna 1 op de 10 mannen die prostaatkanker krijgt is zelfs onder de 60 jaar!  

De Prostaatkankerstichting merkt dat er nog steeds een groep mannen van 50-plus is die zich niet bewust is van het risico dat ze lopen. Ze hebben soms geen weet dat ze een prostaat hebben en dat prostaatkanker de meest voorkomende kanker bij mannen is. Deze groep blijft vooral weg bij de huisarts. Als ze wél aan de bel trekken, is er meestal ook iets aan de hand. Dan is er namelijk sprake van klachten en bij prostaatkanker ben je dan vaak te laat om nog te kunnen genezen. 

Komt de 50+ man wel naar de huisarts om over zijn prostaat te praten, dan heeft de huisarts een heel belangrijke rol in een verzoek tot vroegdiagnostiek/PSA-meting. Hij geeft objectieve en actuele informatie aan de man en vertelt hem over de voor- en nadelen van vroegdiagnostiek. Vervolgens beslist de geïnformeerde man zelf of hij een PSA meting wil.  

Het verhaal van Berrie onderstreept het belang van bewustwording bij mannen van 50+. In 2015 – hij was toen 53 jaar- had Berrie een druk bestaan met zijn gezin en werkte hij hard in de financiële wereld en politiek. Hij maakte een afspraak bij de huisarts, omdat hij bloed bij zijn sperma had. Zijn huisarts vond dat echter geen reden voor nader onderzoek en Berrie nam het zelf ook niet serieus genoeg. Zijn werk had prioriteit. Ook dacht hij nooit na over zijn prostaat, laat staan prostaatkanker. Totdat een goede vriend van hem binnen zeven maanden aan prostaatkanker overleed. Een grote klap. Berrie, inmiddels net 54 geworden, ging opnieuw naar de huisarts met de vraag of hij doorgestuurd kon worden naar de uroloog. Hij wilde zekerheid. Bij de uroloog bleek dat zijn PSA-waarde veel te hoog was. Hij had uitgezaaide prostaatkanker en was er te laat bij. Genezing was niet meer mogelijk. 

Praat niet te laat over je prostaat 
‘Dus, komt prostaatkanker in je familie voor en wil je weten of dit voor jou een verhoogd risico betekent? Of ben je boven de 50 jaar en overweeg je je PSA te laten meten? Neem dan contact op met je huisarts om je goed voor te laten lichten’, aldus Kees van den Berg, voorzitter Prostaatkankerstichting.  

Over de Prostaatkankerstichting

De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten. Daarnaast stimuleren wij wetenschappelijk onderzoek. Zie ook www.prostaatkankerstichting.nl/mannen voor meer informatie over vroegdiagnostiek en onze bewustwordingscampagne.

Next article