Skip to main content
Home » Oncologie » Meer kwaliteit en minder kosten door inzicht in eigen prestaties
Oncologie

Meer kwaliteit en minder kosten door inzicht in eigen prestaties

Hoe goed werken medisch specialisten? Wat zijn de resultaten van behandelingen in een ziekenhuis? Inzicht in deze gegevens verbetert de kwaliteit van de zorg en bespaart kosten.


Door het registreren van bijvoorbeeld het aantal complicaties en heroperaties na een ingreep of het aantal ligdagen van patiënten krijgen artsen inzicht in hun eigen prestaties. “Dat heeft als effect dat iedereen beter z’n best gaat doen”, zegt prof. dr. Rob Tollenaar, hoogleraar chirurgische oncologie aan het LUMC en voorzitter van DICA, het Dutch Institute for Clinical Auditing.

Zo is er bij patiënten met darmkanker  over de laatste vijf jaar een daling van het aantal complicaties rond darmkankeroperaties bereikt van 43%. De sterfte ten gevolge van deze risicovolle operatie daalde met 42%. Dit scheelt circa 175 doden per jaar.

Minder kosten

Dat een hogere kwaliteit ook kostenreductie met zich mee kan brengen, is nu ook aangetoond in een studie die DICA in samenwerking met 30 ziekenhuizen heeft gedaan. In de Dutch Value Based Healthcare Study zijn gegevens over complicaties en sterfte van chirurgisch behandelde darmkankerpatiënten in 2010 tot en met 2012, met ondersteuning van het zorggerelateerde financiële adviesbureau Performation,  gekoppeld aan de financiële gegevens over deze behandelingen.

De resultaten laten zien dat de kwaliteitsverbetering bij de deelnemende ziekenhuizen gepaard gaat met een kostenreductie. Tollenaar: “Er sterven minder patiënten en er treden minder complicaties op na operatie. Het behandelen van complicaties is belastend voor de patiënt en kost een ziekenhuis extra tijd en geld.

Bijvoorbeeld omdat een patiënt opnieuw moet worden geopereerd, langer opgenomen moet blijven of zelfs op de intensive care belandt. Minder complicaties geeft dus winst voor iedereen. Ook letterlijk, want de zorgkosten dalen. Voor de 30 ziekenhuizen uit het onderzoek betekent dit een totale kostenbesparing van 4,6 miljoen euro.”

Er is berekend dat het aantal complicaties nog verder teruggebracht kan worden, wat in de toekomst voor heel Nederland nog zo’n 22 miljoen euro besparing kan opleveren. De extra kosten die een registratie met zich meebrengt, verdienen daarmee zichzelf terug . En meer dan dat: er is betere zorg, die minder kost.

In de toekomst wordt er waarschijnlijk ook gekeken of de kwaliteitsgegevens van andere registraties, zoals van longkanker en borstkanker, gekoppeld kunnen worden aan de financiële gegevens.

Next article