Home » Publieke Gezondheid » Hart- en vaatziekten: luisteren naar de patiënt is van cruciaal belang
Cardiovasculaire Gezondheid

Hart- en vaatziekten: luisteren naar de patiënt is van cruciaal belang

Het is samen met kanker doodsoorzaak nummer één in Nederland: hart- en vaatziekten. Harteraad is hét expertisecentrum voor het dagelijks leven met hart- en vaatziekten. Anke Vervoord, directeur van Harteraad, benadrukt het belang van patiëntparticipatie. 

Hart- en vaatziekten zijn veelal chronische aandoeningen geworden. Dat hebben we te danken aan onderzoek en medische ontwikkelingen. Echte genezing is vaak niet mogelijk. “Aan hartfalen ga je onherroepelijk dood”, maar Vervoord heeft gelukkig ook positief nieuws. “Je kunt er wel goed oud mee worden.”

Volgens Vervoord schatten mensen het risico op hart- en vaatziekten vaak veel te laag in. “Mensen zijn volgens onderzoek veel banger voor kanker dan voor het hart. Daarvan wordt vaker gedacht dat dat wel verholpen kan worden in het ziekenhuis of met een pilletje.”  

Geslachtsgebonden symptomen 

In Nederland hebben maar liefst 1,7 miljoen mensen een aandoening aan hart of vaten. Harteraad zet zich in voor al deze mensen. Bijvoorbeeld door erop te wijzen dat een hartinfarct zich bij mannen heel anders aandient dan bij vrouwen. “Het is het klassieke beeld in films: iemand grijpt naar het hart en stort ter aarde. Bij vrouwen verloopt dat vaak anders. Zij krijgen bijvoorbeeld pijn in hun kaken, of tussen de schouderbladen.” 

“Dat is dus niet atypisch, maar juist een wezenlijke uitingsvorm bij vrouwen. Alleen omdat veel mensen dat niet weten, wordt een diagnose vaak gemist en blijven vrouwen rondlopen met onbegrepen klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid, met alle gevolgen van dien.” 

Leven met hart- en vaataandoeningen 

“Wat wij vooral doen, is in beeld brengen wat het betekent om te leven met een hart- of vaataandoening. Waar lopen mensen tegenaan? Wat is belangrijk, wat had gedaan kunnen worden om het te voorkomen, zijn er signalen gemist? Wat betekent het voor de diagnose, de behandeling en de gevolgen ervan? We doen er alles aan om de behoefte van patiënten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behandeling of op het gesprek met de behandelaar.” 

Naar de behoeften van de patiënt  wordt nog te weinig gekeken, is de ervaring van de Harteraad community die uit zo’n 80.000 mensen bestaat. Vervoord roept de medische wereld op meer individueel naar de mensen te kijken. “Naar hun ervaringen en wensen. Niet alleen voor de zorg, maar ook voor het dagelijks leven.”  

Teamwerk én maatwerk 

“De dokter is degene die alles van de medische kant weet, maar een dokter weet uiteraard niet alles van het leven van de  patiënt. Je moet weten wat de behoeften zijn, de mogelijkheden én de wensen. Het is teamwork, anders kun je niet de juiste behandeling adviseren. De één brengt de medische kennis in, de ander zijn levenskennis en zijn wensen. En vergeet ook de omgeving niet. Wat willen en kunnen zij?” 

“Iedereen is uniek, net als iedere situatie. Je hebt bijvoorbeeld mensen die geen operatie willen ondergaan, mensen die op termijn weer willen sporten, een omgeving die veel kan doen of juist niet. Iedereen staat er anders in.” 

“Ook aan de psychosociale aspecten wordt vaak te weinig aandacht besteed. Het heeft ontzettend veel impact als mensen worden gereanimeerd of als er een ingreep aan het hart plaatsvindt. En niet iedereen praat daar gemakkelijk over. De emotionele belasting duurt soms jaren. Daarin moet de omgeving ook worden meegenomen. Maar het blijft maatwerk, dat moeten medici en hulpverleners altijd in het oog houden.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Harteraad: www.harteraad.nl  

Next article