Skip to main content
Home » Zeldzame Ziekten » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne Zeldzame Ziekten was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

VSOP 

De VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) is de koepelorganisatie voor zeldzame en genetische aandoeningen in Nederland. De organisatie stimuleert vanuit patiëntenperspectief dat nieuwe genetische kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan welzijn en gezondheid van huidige en toekomstige generaties. 

Zeldzame ziektenfonds 

Het Zeldzame Ziekten Fonds is in 2005 mede opgericht door Charles Ruijgrok. Sindsdien heeft de stichting een flinke groei doorgemaakt met het werven van geld voor onderzoek naar zeldzame ziekten. De stichting vindt het onacceptabel dat er zo weinig aandacht is en middelen zijn voor de strijd tegen zeldzame ziekten. Stichting Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, bekendheid te geven aan zeldzame ziekten en door het faciliteren van lotgenotencontact.  

Hollandbio 

HollandBIO vertegenwoordigt en verbindt de life sciences bedrijven in Nederland. De organisatie wil werken aan een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei. Om ervoor te zorgen dat innovaties snel en breed beschikbaar zijn, gaat HollandBIO obstakels te lijf die de ambities van de biotech koplopers in de weg staan.  

Nederlandse Hypofyse stichting 

De Nederlandse Hypofyse Stichting is een vrijwilligersorganisatie die mensen ondersteunt met een hypofyseaandoening. Hypofyseziekten behoren tot de (zeer) zeldzame, chronische aandoeningen. Wij bieden onze leden steun om de uitdagingen van deze aandoening dagelijks weer aan te gaan. Daarnaast informeren we ook andere mensen en organisaties over hypofyseaandoeningen en wat hiermee samenhangt. De hypofyse maakt deel uit van het hormonale stelsel en speelt daarin een centrale rol. Beschadiging van de hypofyse leidt tot een sterk verminderde kwaliteit van leven.  

Stichting Pulmonale Hypertensie 

Stichting Pulmonale Hypertensie behartigt de belangen van personen met pulmonale hypertensie. Dit is een chronische, progressieve en niet te genezen longaandoening. De bloeddruk in de longslagader wordt te hoog, waardoor het hart veel harder moet gaan pompen om het bloed naar de longen te krijgen. Het hart kan dit een tijdje volhouden, maar op de duur ontstaat hartfalen met de dood tot gevolg. De diagnose wordt niet snel gesteld, doordat de klachten die genoemd worden ook voorkomen bij vaker voorkomende hart- en longaandoeningen. Een snelle diagnose is echter van levensbelang. Hoe eerder de behandeling kan starten hoe beter voor de prognose en de kwaliteit van leven! De stichting wil daarom de bekendheid van de aandoening vergroten én geld inzamelen tbv wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken kunnen betrekking hebben op het vinden van de oorzaak en genezing van PH, maar ook op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit van leven van alle patiënten met PH. Helpt u mee? Doneren kan via Doneer eenmalig | Stichting Pulmonale Hypertensie.       

Cure for Hunter 

Stichting Finding a Cure for Hunter zet zich in voor kinderen met het Hunter Syndroom. Deze progressieve ziekte sloopt kinderlevens wij vinden dit onacceptabel. Door activiteiten te organiseren en donateurs te werven steunt de stichting een onderzoek om de kwaliteit van leven te verbeteren en hopen wij dat op een dag het Hunter Syndroom behandelbaar is. Fight against Hunter! Helpt u ons mee in deze strijd?

Sikkelcelfonds 

Het Sikkelcelfonds is in 2017 opgericht met als doel wetenschappelijk onderzoek naar sikkelcelziekte te financieren. Met nijntje als ambassadeur creëert het Sikkelcelfonds meer aandacht voor deze onbekende erfelijke bloedziekte waarmee wereldwijd 300.000 kinderen per jaar geboren worden. Zonder behandeling worden deze kinderen niet ouder dan 5 jaar. Steun ons met een financiële bijdrage waardoor baanbrekend onderzoek naar een betere behandeling mogelijk wordt. Zie www.hetsikkelcelfonds.nl

PKU 

De PKU vereniging is gedreven door de leden en een belangrijk punt is het organiseren van de jaarlijkse PKU dag en het jeugd- en ouderenweekend. Daarnaast biedt de vereniging een informatief kwartaalblad om de leden op de hoogte te houden. Een tweede belangrijke taak van de vereniging is het opkomen voor de belangen van de PKU patiënt. De meeste PKU-ers lid zijn van de Nederlandse PKU vereniging waardoor wij onze stem kunnen laten horen als het om de belangen van de PKU patiënt gaat. Hiervoor is regelmatig contact met de Expertisecentra voor PKU, maar ook met verzekeraars, de overheid en bedrijven zoals de farmaceuten en voedingsleveranciers.  

CDCN 

Het Castleman Disease Collaborative Network (CDCN) is een wereldwijd initiatief dat zich toelegt op het versnellen van onderzoek en behandeling voor de ziekte van Castleman (CD) om de overleving van alle patiënten met CD te verbeteren. We werken eraan om dit te bereiken door samenwerking tussen de wereldwijde onderzoeksgemeenschap te vergemakkelijken, middelen te mobiliseren, strategisch te investeren in onderzoek met hoge impact en door patiënten en hun naasten te ondersteunen.  

Oscar Nederland 

OSCAR Nederland is de patiëntenorganisatie voor dragers en patiënten met sikkelcelziekte en thalassemie, twee erfelijke bloedziekten, waarvoor een multidisciplinaire behandeling noodzakelijk is. Wij verstrekken informatie, wijzen de weg in de zorg/maatschappij, geven voorlichting aan risicoparen, organiseren lotgenotendagen en symposia. Via telefoon, e-mail, website en Facebook, beantwoorden wij vragen en geven adviezen. Wij overleggen veel met onze Medische Adviesraad en de LWHB. Ook werken we samen met de VSOP, Ieder(in), Eurordis en TIF. Wij hebben 23 vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting. 

Next article