Skip to main content
Home » Zicht & Gehoor » Onze campagnepartners
Zicht & Gehoor

Onze campagnepartners

De campagne ‘Zicht & Gehoor’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van de onderstaande partner. Lees hier meer over hun activiteiten.

Vereniging GAIN

GAIN is de branchevereniging voor fabrikanten van hooroplossingen in Nederland. GAIN vindt dat het immense belang van een goed functionerend gehoor en de juiste hooroplossingen en gehoorbescherming nog steeds te weinig aandacht krijgt. Daarom werken zij samen aan de verbetering van de hoorzorg in Nederland.  


Stichting Ushersyndroom 

Kies jij voor doof óf blind? “Ik kan niet kiezen. Want door Ushersyndroom, word ik doof én blind.”

Ushersyndroom is een ernstige aandoening waarbij het gehoor én zicht is aangetast. Leven met Ushersyndroom is ingrijpend en beïnvloed ook het leven van mensen om hun heen.Tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen behandeling om de achteruitgang van het gehoor en zicht te kunnen stoppen. Stichting Ushersyndroom financiert wetenschappelijk onderzoek naar een effectieve behandeling. Er is hoop! Help jij mee? Zodat kinderen met Ushersyndroom niet meer doof én blind hoeven te worden!


Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 

De NVvO wil als zelfstandige beroepsorganisatie de orthoptie in de meest ruime zin bevorderen en de belangen van haar leden behartigen op\ vakinhoudelijk, sociaal-economisch en maatschappelijk terrein. De NVvO heeft de ambitie om het beroep orthoptist niet alleen toekomstbestendig te maken bij een veranderende zorgvraag, maar ook om daarbij vaardigheid en kwaliteit voorop te stellen. 

Oogvereniging

Leven met een oogaandoening is voor iedereen anders, maar een oogaandoening heeft altijd invloed op je leven. Je hebt een oogaandoening 24 uur per dag, iedere dag weer. Vanzelfsprekend meedoen aan alle aspecten van het leven in Nederland, goede oogzorg en informatie, sociale activiteiten voor onze leden, daar werkt de Oogvereniging iedere dag aan.  

Next article