Home » Aandacht voor Neurologie » Vergoeding voor stamceltherapie bij MS
Aandacht voor Neurologie

Vergoeding voor stamceltherapie bij MS

Half december werd bekend dat stamceltransplantatie (aHSCT) voor een specifieke groep MS-patiënten vergoed wordt uit het basispakket zorgverzekering. Een belangrijk besluit voor mensen met MS. 

In 2016 startte Boaz Spermon een petitie om deze behandeling in Nederland vergoed te krijgen. Zelf had hij deze effectieve behandeling ontdekt en als eerste Nederlandse MS-patiënt ondergaan in Zweden. MS Vereniging Nederland omarmde deze petitie en de lobby ging van start. De vereniging zette zich vervolgens samen met de Nederlandse Vereniging Neurologie in om deze zorg in Nederland vergoed te krijgen.  

Voor wie? 

Half december oordeelde Zorginsituut Nederland dat stamceltransplantatie (voluit autologe Hematopoëtische Stamceltransplantatie) voor een specifieke groep MS-patiënten voldoende bewezen effectieve zorg is. Het gaat om MS-patiënten met de variant Relapsing Remitting MS, bij wie de ziekte zeer actief is, die in korte tijd achteruit gaan en waarbij andere effectieve medicatie niet aanslaat. Dit zijn tien tot twintig patiënten per jaar in Nederland. 

Jan van Amstel, voorzitter van de MS Vereniging Nederland: ‘Dit is fantastisch nieuws voor mensen met MS en een belangrijke eerste stap. We zijn ervan overtuigd dat stamceltransplantatie een uitkomst kan bieden voor patiënten bij wie hoog-effectieve MS-medicatie niet aanslaat.’ Ook Boaz Spermon is enthousiast: ‘Het is een mijlpaal voor een specifieke patiëntengroep die geen tijd te verliezen heeft; ingrijpen is noodzakelijk om mogelijk verdere onherstelbare neurologische schade te voorkomen.’  

Wat houdt het in? 

Bij autologe Hematopoietische Stamcel Transplantatie (aHSCT), ofwel stamceltherapie, krijgt het afweersysteem een soort herstart. Eerst worden stamcellen uit het bloed van een patiënt geïsoleerd. De patiënt krijgt vervolgens chemo- en immunotherapie om de ontregelde afweercellen te doden. Daarna worden de eigen stamcellen teruggegeven. Deze stamcellen vormen het nieuwe afweersysteem.  

Waar? 

Een landelijk multidisciplinair team overlegt welke MS-patiënten voor behandeling met stamceltherapie in aanmerking komen. In dit team zitten onder andere neurologen, een hematoloog en een neuroradioloog. De behandeling zal worden uitgevoerd in het Amsterdam UMC en het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. 

Meer informatie

Lees hier meer over stamceltransplantatie en de behandeloptie.

Next article