Skip to main content
Home » Aandacht voor Oncologie » MammaPrint helpt bij bepalen behandeltraject borstkanker
Sponsored

Een MammaPrint biedt belangrijke informatie over de genomische samenstelling van een borsttumor. De test geeft inzicht in de kans op uitzaaiingen en is van groot belang voor het bepalen van het behandeltraject.

Emiel Rutgers

Emiel Rutgers

Oncologisch chirurg Antoni van Leeuwhoek

“De genezingskansen bij borstkanker berusten op drie pijlers”, vertelt Emiel Rutgers, oncologisch chirurg bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. “De eerste stap is het zo netjes en compleet mogelijk behandelen van de tumor in de borst zelf. Daarna controleer je of er tumorcellen zijn in de lymfeklieren. Als dat zo is behandel je die verstandig okselsparend mee. Tenslotte schat je zo goed mogelijk in hoe groot of klein de kans is dat er mini-uitzaaiingen zijn in het lichaam.”

Hoe wordt deze inschatting gemaakt?

Bij die inschatting wordt er gelet op patiënt- en tumorkenmerken. Tegenwoordig kunnen oncologen ook de MammaPrint gebruiken. “Deze test geeft onder andere inzicht in de kans op uitzaaiingen en heeft zijn waarde ruimschoots bewezen”, vindt Rutgers. “Bij een groot Europees onderzoek, de MINDACT-studie, zijn bijna 7.000 vrouwen met borstkanker onderzocht met behulp van de MammaPrint. De 9-jaars uitkomsten van die studie geven aan dat de MammaPrint in veel gevallen van groot belang is voor de bepaling van het behandeltraject en de uitkomst daarvan.”

Wel of geen chemo?

De test kan voorspellen of chemotherapie wel of geen toegevoegde waarde heeft. “Bij vrouwen van boven de vijftig met een hormoongevoelige tumor en ongunstige tumorkenmerken adviseren wij een MammaPrint. In ongeveer de helft van de gevallen geeft die test een laag risico op uitzaaiingen aan. Dankzij de MINDACT-studie weten wij dat voor die vrouwen chemo niets toevoegt. Een operatie gevolgd door een antihormoonbehandeling is voldoende om een goede genezingskans te krijgen.”

Voor vrouwen jonger dan vijftig jaar kan de MammaPrint eveneens van belang zijn. “Wanneer uit de test blijkt dat hun tumor als hoog risico wordt gezien, dan adviseren wij zeker chemotherapie. Geeft de test aan dat zij in de categorie laag risico vallen dan kan de patiënt in overleg met de oncoloog bepalen of zij alsnog chemotherapie wil starten gezien de beperkte maar wel aantoonbare meerwaarde daarvan. De test is een belangrijk handvat voor shared decision making.”

Next article