Home » Antimicrobiële resistentie » Onze campagnepartners
AMR

Onze campagnepartners

De campagne Antimicrobiële Resistentie was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

AMR INSIGHTS

AMR Insights (2016) is voor professionals in de sectoren mens, dier, voeding én milieu die willen voorkomen dat antibioticumresistentie steeds verder onze gezondheid en voedselveiligheid bedreigt. Voor professionals die het resistentieprobleem willen begrijpen, goed op de hoogte willen zijn en internationaal willen samenwerken bij het voorkomen van resistentie. AMR Insights biedt gerichte opleidingen, actuele en relevante informatie en kennisuitwisseling en partnering tijdens haar internationale symposia en innovatiemissies. Het ontwikkelt een wereldwijd netwerk van betrokken Ambassadeurs (nu 190 in 50 landen) die bijdragen aan nieuwe publicaties, webinars en initiatieven als het Nederlands Consortium Antibiotica uit Water. AMR Insights is de actiefste bron van informatie, expertise én inspiratie bij de bestrijding van resistentie binnen en buiten Nederland.
Website: https://www.amr-insights.eu

HollandBIO

Een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei. Dat is het toekomstideaal waar HollandBIO, het kloppende hart van de Nederlandse life sciences sector, werk van maakt. Wij vertegenwoordigen en verbinden ruim 200 life sciences bedrijven. HollandBIO gaat de obstakels te lijf die de ambities van biotech koplopers in de weg staan. We gaan voor vooruitgang, ook wanneer we de status quo ter discussie moeten stellen. Lees hier meer over HollandBIO.

SWAB

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht en is een samenwerkingsverband tussen meerdere wetenschappelijke verenigingen met het aandachtsgebied infectieziekten. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Next article