Skip to main content
Home » Cardiovasculaire Gezondheid » DCVA: samen aan de slag tegen hart- en vaatziekten
Sponsored

Van urgent onderzoek naar corona tot oplossingen voor veelvoorkomende ziekten: onder de vlag van de Dutch CardioVascular Alliance slaat cardiovasculair Nederland de handen ineen. Drie van de betrokken partners over hun rol. “Onze ambitie? Samen brengen we de ziektelast van hart- en vaatziekten in 2030 met 25% omlaag.”

Folkert Asselbergs

Cardioloog aan het UMC Utrecht en mede-initatiefnemer van de CAPAPACITY-COVID-registratie

“Aan het begin van de coronacrisis werd snel duidelijk: hart- en vaatpatiënten kunnen ernstig ziek worden door het coronavirus en hebben een grotere kans om eraan te overlijden. Ook kan COVID-19 hartklachten geven bij mensen die daarvoor gezond waren. Voor een betere behandeling was het dus nodig om zo snel mogelijk te beginnen informatie uit te wisselen tussen ziekenhuizen.

We zagen dat er in de database van de Wereldgezondheidsorganisatie te weinig gegevens over hart- en vaatklachten verzameld werden. Gegevens die juist nodig zijn om deze patiënten goed te informeren en behandelen. Direct na het uitbreken van de coronacrisis zijn we daarom gegevens gaan verzamelen van coronapatiënten met hart- of vaatklachten.

Om dat mogelijk te maken hebben cardiologen, samen met partners van de DCVA, een registratie opgezet: de CAPACITY-COVID registratie . In de CAPACITY-COVID-registratie zijn op dit moment meer dan 7.000 patiënten opgenomen dankzij samenwerking met 74 ziekenhuizen uit dertien verschillende landen. Met het onderzoek willen we er onder meer achter komen welke processen mensen zo ziek maken en wat de invloed is van bepaalde medicatie bij patiënten met COVID-19. Dat we zo snel alle handen op elkaar kregen is uniek. Puur door goede samenwerking. Ook internationaal is er belangstelling voor onze registratie. Zo zie je waar een klein land groot in kan zijn.”

Rob de Ree

Rob de Ree

Operating partner bij Biogeneration Ventures, CEO van NorthSea Therapeutics en voorzitter van de valorisatiepijler van de Dutch CardioVascular Alliance

“Nederland is een van de toonaangevende landen in de wereld wat betreft wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten, maar dit succes vertaalt zich nog niet in veel startups, beginnende innovatieve bedrijven die zulke kennis vertalen naar nieuwe oplossingen voor patiënten. Dat heeft twee oorzaken: er is op de universiteiten onvoldoende capaciteit voor zulke processen en beperkt budget om een idee in de vroege fase verder uit te werken.

Daarom biedt de DCVA experts aan, waarmee de onderzoekers kunnen sparren en waarvan ze kunnen leren. Die kunnen we nu inschakelen om met onderzoeksgroepen in gesprek te gaan over wat hun onderzoek voor patiënten op kan leveren en welke eerste stappen we daarbij kunnen nemen. Zo ontstaat een kraamkamer van ideeën voor nieuwe bedrijfjes.

Die hebben vervolgens een eerste financiering nodig om te beginnen. Voor durfkapitalisten is het vaak nog te vroeg om te investeren en daarom heeft de DCVA samen met de collega’s van RegMed XB en een grote bijdrage van de rijksoverheid een fonds opgericht, waar startende bedrijven een voorstel kunnen doen: het FIRST-fonds.

Op die manier verwachten we de komende jaren veel prachtige kansen om impuls te geven en de weg van onderzoek naar hart- en vaatziekten naar daadwerkelijke toepassingen voor patiënten in Nederland te versnellen. We hebben er het afgelopen jaar goed over nagedacht en maken nu een vliegende start. Wat mij betreft een prachtig voorbeeld van hoe een vakgebied samen kan werken om doelen te halen waar we allemaal achter staan.” 

Astrid Schut

Astrid Schut

Directeur Werkgroep Cardiologische Centra Nederland

“Dat hart- en vaatziekten in Nederland niet meer doodsoorzaak nummer één zijn, is mede mogelijk gemaakt door alle streng gereguleerde klinische onderzoeken die gedaan zijn. WCN is de DCVA-partner die in bijna zestig Nederlandse ziekenhuizen zulke trials uitvoert, op zoek naar nieuwe geneesmiddelen voor hartpatiënten.

Veel medicijnen worden ontwikkeld door innovatieve farmaceutische bedrijven, maar daarnaast zien we ook interessante mogelijkheden bij al bestaande medicijnen. Het voordeel van zulke medicijnen, is dat ze al getest zijn. Mede daardoor zijn de ontwikkelkosten veel lager. Oude en innovatieve medicijnen vullen elkaar aan in het verbeteren van de gezondheid van onze patiënten. Dit veld heet drug rediscovery, en het is belangrijk dat we hier in Nederland een maatschappelijk verantwoord model voor inrichten.

Daar spant WCN zich voor in. Zo is kort geleden een groot eigen onderzoek naar colchicine door WCN afgerond, gesteund door ZonMw en de Hartstichting: de LoDoCo2-studie. De deelnemers hadden ooit een hartinfarct gehad of last van aderverkalking, een ontsteking in de bloedvaten die een belangrijke oorzaak is van hart- en herseninfarcten.

Colchicine is een eeuwenoude ontstekingsremmer, gewonnen uit een plantje: de herfsttijloos. Dankzij het enthousiasme van vele cardiologen en hun teams, verenigd in de WCN, en meer dan 3500 deelnemende Nederlandse hartpatiënten hebben we laten zien dat het werkt: een lage dosis colchicine voorkomt drie van de tien nieuwe hart- of herseninfarcten.

Gelukkig horen we van veel patiënten dat ze graag nog eens deelnemen als er weer een trial komt. Voor hun eigen gezondheid, maar vaak ook voor de komende generaties. De extra controle en aandacht draagt hier belangrijk aan bij: de patiënt staat centraal. Zo dragen we samen bij aan de doelstelling van de DCVA.”

Dutch CardioVascular Alliance

Onze ambitie is om de cardiovasculaire ziektelast in 2030 met 25% te verminderen. Wil je weten hoe; ga dan naar www.dcvalliance.nl.


Next article