Skip to main content
Home » De Gouden Jaren » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne ‘De Gouden Jaren’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

KBO-PCOB 

KBO-PCOB is met meer dan 200.000 leden de grootste senioren organisatie in Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB is lokaal zichtbaar door ongeveer 800 plaatselijke afdelingen van KBO en PCOB en de inzet van duizenden vrijwilligers. KBO-PCOB biedt haar leden ondersteuning, ontmoeting, belangenbehartiging en diverse ledenvoordelen. Dat doen we lokaal, regionaal en landelijk. KBO-PCOB onderzoekt regelmatig onderwerpen die leven bij senioren. Op basis van de resultaten geeft KBO-PCOB informatie en tips aan haar leden, onder andere via het magazine KBO-PCOB en op onze website (www.kbo-pcob.nl). 

Harteraad 

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening. 


KBO-Brabant 

KBO-Brabant is een zelfstandige vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Met circa 125.000 leden zijn we een van de drie grootste landelijke seniorenverenigingen. Onze 284 lokale Afdelingen zijn het hart van onze organisatie: dáár ontmoeten leden elkaar, doet men samen aan ontspanning, sport, culturele, educatieve en zingevingsactiviteiten en kan men terecht voor individuele hulp en ondersteuning. Onze Wmo- en Wlz-hulp is uniek in Nederland. Ook op het gebied van pensioenen, wonen, zorg en mobiliteit zijn we zéér actief. En dit alles is mogelijk door de vrijwillige inzet van een grote groep leden. Wilt u geïnformeerd worden over onze activiteiten? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief Ons Actueel. 


Koepel Gepensioneerden 

Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt 300.000 leden via 150 aangesloten gepensioneerdenverenigingen en ouderenorganisaties KBO Brabant en FASv. Zij geeft 3,5 miljoen gepensioneerden in Nederland een stem bij beleidsmakers en aan onderhandelingstafels op de gebieden veiligheid, zorg, wonen, welzijn, inkomen, koopkracht en pensioenen en werkt daarbij samen met ANBO, KBO-PCOB en NOOM. Bij Koepel Gepensioneerden is iedere gepensioneerdenvereniging welkom. Interesse? Neem contact op met [email protected]

Next article