Skip to main content
Home » De Gouden Jaren » Samen tegen cybercrime
De Gouden Jaren

Samen tegen cybercrime

Samen zorgen we dat misdaad niet loont. Hoewel senioren in algemene zin niet vaker dan anderen slachtoffer zijn van criminaliteit, vormen zij toch een kwetsbare doelgroep. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat ouderen door kwaadwillende personen vaak al worden gepercipieerd als kwetsbaar en daarmee als gemakkelijk slachtoffer. Daarnaast kan men door te goed van vertrouwen te zijn een groter risico lopen om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld babbeltrucs

Oplichters proberen steeds nieuwe manieren uit om mensen geld afhandig te maken. KBO-Brabant volgt deze bizarre ontwikkelingen op de voet en wil met (bestaande en nieuwe) activiteiten bereiken dat senioren weerbaar zijn en blijven tegen alle vormen van criminaliteit. We breiden onze aandacht uit door gerichte en geactualiseerde voorlichting te geven. Via de vele communicatiekanalen van KBO-Brabant kunnen we veel senioren bereiken, ook niet-leden.

Samenwerking met ministerie van Justitie en Veiligheid

Nieuw in 2020 was het landelijk samenwerkingsverband met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. KBO-Brabant maakte onderdeel uit van de campagne ‘Senioren en Veiligheid’. Senioren kregen hierbij extra en op hen toegesneden aandacht onder het motto ‘Maak het ze niet te makkelijk!’ Ook de komende jaren zal deze campagne en ons aandeel hierin zich herhalen. Steeds zullen de laatste ontwikkelingen te berde worden gebracht. De campagne was landelijk, ook in het televisieprogramma Opsporing verzocht en andere uitzendingen kwam het thema aan de orde. Dit versterkte de provinciale en lokale activiteiten. In ledenmagazine Ons van september werd minister Grapperhaus geïnterviewd. Dat was de aftrap van de campagne. De minister zei onder meer dat slachtoffers soms denken dat het geen zin heeft om aangifte te doen, of dat mensen zich vaak schamen voor wat hen is overkomen. ‘Dat is niet nodig. Spijtig genoeg kan iedereen slachtoffer worden, ook u en ik’, zei hij. ‘Met uw informatie kunnen anderen worden gewaarschuwd.’

In 2020 stonden de thema’s Meekijken met pinnen, Babbeltrucs, Hulpvraagfraude (bij WhatsApp of via sms) en Phishing (via internet) centraal. Onze voorzitter Leo Bisschops nam deel aan een van de vier online panelgesprekken, gepresenteerd door Catherine Keyl. KBO-Brabant heeft deze gesprekken – in de vorm van webinars – en de filmpjes met acteur Kees Hulst over verschillende vormen van criminaliteit verspreid via verschillende communicatiekanalen: website, nieuwsbrief Ons Actueel en social media.

Communicatie naar achterban

Op lokaal niveau werden Afdelingen en Kringen voorzien van een kant-en-klare tekst om desgewenst te plaatsen in de eigen nieuwsbrief. Ook alle vrijwilligers (cliëntondersteuners, vrijwillige ouderenadviseurs, vrijwilligers van Ons gesprek, woonadviseurs, belastinginvullers, thuisadministrateurs) zijn extra gewezen op de verschillende vormen van criminaliteit, zodat zij goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen hun cliënten kunnen voorzien van advies. KBO-Brabant is geïnterviewd door een lokale omroep en door het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad, waarbij ook slachtoffers aan het woord kwamen.

Niet iedereen is vertrouwd met het werken op een computer. Bovenop het digitale aanbod is daarom ook voor een aanzienlijk deel gebruikgemaakt van de traditionele communicatiemiddelen. Naast voornoemd interview met de minister in ledenmagazine Ons van september is aan de Ons van december de papieren folder Senioren en Veiligheid toegevoegd, zodat de lezers nog eens op hun gemak de informatie tot zich konden nemen.

Veel reacties kwamen binnen

Zoals de minister al aangaf: slachtoffers hebben vaak last van schaamte en houden hun mond. Toch kregen wij nog veel reacties binnen van (bijna) slachtoffers. En dat is dan maar het topje van de ijsberg! Veel vragen konden wij zelf beantwoorden, in andere gevallen werd verwezen naar Slachtofferhulp Nederland, Fraudehelpdesk of de politie en ook verbonden we door naar vrijwilligers van Ons Gesprek. In enkele gevallen is ook de Juridische helpdesk ingeschakeld. Om goed te kunnen bepalen welke vraag door wie kon worden beantwoord, hebben wij voorbereidend overleg gevoerd met Slachtofferhulp Nederland.

Lesprogramma’s aangepast

Ook de voorlichtings- en lesprogramma’s van eerder genoemde vrijwillige dienstverleners zijn aangevuld en geactualiseerd met de laatste informatie over diverse vormen van (internet) criminaliteit. Dit onderwerp past ook zeer goed in het programma van Ons Veilig thuis, waarbij mensen in een bijeenkomst – georganiseerd door een Afdeling of Kring – geïnformeerd worden over allerlei aspecten op het gebied van veiligheid in huis, en dus ook digitale veiligheid.

Vinger aan de pols houden

KBO-Brabant heeft met het ministerie van Justitie en Veiligheid afgesproken structureel deel te zullen nemen aan de jaarlijkse campagnes. We blijven het thema ook behandelen in de bestaande relevante cursussen en opleidingen. Want de problematiek rondom dit thema is aanhoudend. We zetten onze schouders hieronder omdat we mensen willen blijven behoeden voor deze en nieuwe vormen van criminaliteit.

KBO-Brabant

KBO-Brabant is een zelfstandige vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Met circa 125.000 leden zijn we een van de drie grootste landelijke seniorenverenigingen. Onze 284 lokale Afdelingen zijn het hart van onze organisatie: dáár ontmoeten leden elkaar, doet men samen aan ontspanning, sport, culturele, educatieve en zingevingsactiviteiten en kan men terecht voor individuele hulp en ondersteuning. Onze Wmo- en Wlz-hulp is uniek in Nederland. Ook op het gebied van pensioenen, wonen, zorg en mobiliteit zijn we zéér actief. En dit alles is mogelijk door de vrijwillige inzet van een grote groep leden. Wilt u geïnformeerd worden over onze activiteiten? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief Ons Actueel. Klik voor meer informatie hier.

Next article