Skip to main content
Home » De Gouden Jaren » Je veilig voelen in je eigen huis
De Gouden Jaren

Je veilig voelen in je eigen huis

Nederland moet veiliger worden, om te beginnen in de eigen woning, straat en wijk. Want wie goed en veilig woont, kan ook goed ouder worden. De politieke partij 50PLUS wil dat ouderen gratis weerbaarheidstrainingen krijgen, en les over hoe ze hun eigen veiligheid kunnen vergroten. Bovendien pleit 50PLUS voor een subsidie voor ouderen met een laag inkomen om hun huis veiliger te maken.

Goed ouder worden en goed wonen worden vaak in één adem genoemd. Niet verwonderlijk, immers als je een fijne, passende woning hebt, voel je je vertrouwd en comfortabel. Je voelt je geliefd in een sociale context en dat zorgt er mede voor dat je niet alleen hoeft te zijn en zorg kunt voorkomen, of juist krijgen als dat nodig is.

Voor Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS, is goed wonen het fundament voor alles, zeker als je ouder wordt. “Voor goed wonen moet je voldoende inkomen hebben, je moet de juiste zorg kunnen ontvangen én je moet je veilig kunnen voelen.”

Slachtoffers schamen zich

Je veilig voelen in je eigen huis of appartement, in je buurt, op straat, daar schort het helaas nog vaak aan. Berichten over woningovervallen, babbeltrucs, insluipers of straatovervallen zijn helaas aan de orde van de dag. “Vooral ook ouderen worden daar in toenemende mate slachtoffer van”, weet Liane den Haan. “Ze worden door de daders gezien als ‘makkelijke slachtoffers’.

Daar krijg ik kippenvel van. Zeker als ik hoor dat de ouderen die het overkomt er niet of nauwelijks over willen praten. Ze schamen zich. Dan lees ik bijvoorbeeld dat een ouder echtpaar voor 20.000 euro is opgelicht en zich vervolgens afvraagt hoe ze zo dom hebben kunnen zijn. Ze geven zichzelf de schuld en zwijgen. Dat is te triest voor woorden!”

Bewuster worden

Volgens Den Haan is het belangrijk om te beseffen dat het iedereen kan overkomen. “Als er bij mij iemand met een collectebus aan de voordeur staat, loop ik vaak even naar de keuken om mijn portemonnee te halen. De deur laat ik open staan. Doen we dat niet allemaal? We moeten echt bewuster worden van wat we doen, van hoe we inbraken of insluipingen kunnen voorkomen. Ik ook!”

Veiliger voelen

Met eenvoudige maatregelen kunnen mensen hun woning al beter beveiligen. Veiligheidssloten, beveiligingsstrips, een kierstandhouder en een bijzetslot maken deuren veiliger en voor ramen zijn er bijvoorbeeld dievenklauwen en raamboompjes. Dat kost geld, zeker als het om kwalitatief goede, gecertificeerde middelen voor inbraakpreventie gaat.

50PLUS pleit daarom voor een subsidie voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die hun woning willen beveiligen, maar dat zelf niet kunnen bekostigen. “Met vaak relatief kleine aanpassingen in je huis kun je je al veiliger voelen”, zegt Liane den Haan. “En vooral: ook veiliger zíjn!”

Next article