Home » De Hersenen » Onze campagnepartners
De Hersenen

Onze campagnepartners

De campagne De Hersenen was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Herseninstituut

Ons brein is het meest complexe en fascinerende orgaan dat we hebben. Alles wat we doen, denken, voelen en beleven ligt opgeslagen in onze hersenen. Wat is erin te zien, wat ervan te leren? Welke mechanismen liggen verborgen in die honderd miljard zenuwcellen, met honderdduizend kilometer verbindingen daartussen? Bij het Nederlands Herseninstituut zoeken we naar antwoorden op deze vragen. We maken onder andere gebruik van hersenweefsel dat afkomstig is van de Nederlandse Hersenbank. 

MS Vereniging Nederland

MS Vereniging Nederland is de enige patiëntenvereniging in Nederland voor mensen met MS en hun naasten. Wij komen op voor de belangen van onze 8.000 leden en bevorderen de participatie van mensen met MS. Wij brengen mensen met MS bij elkaar. Wij geven informatie via ons ledenmagazine MenSen, brochures en folders en onze websites msvereniging.nlmsweb.nlmswerkloket.nl en mskidsweb.nl. Vragen of problemen? Bel onze MS-telefoon. Vragen over werken met MS? Daarvoor zijn onze MS-coaches. Of vraag een MS-voorlichting aan. Ben je jong en heb je MS? Dan kun je terecht bij onze MiSsie Jong.  

Hersenletsel

Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. Zij staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

Edwin van de Sar Foundation

Een beroerte, ongeluk of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. Jaarlijks lopen zo’n 140.000 mensen hersenletsel op met diverse beperkingen als gevolg. Deze mensen krijgen te maken met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw en anders vormgeven. Veel mensen willen er alles aan doen om zo goed mogelijk te herstellen en weer mee te kunnen doen in de maatschappij. De mogelijkheden na revalidatie zijn echter beperkt. De Edwin van der Sar Foundation biedt een duidelijk antwoord op de noodkreet van deze mensen. Onze Foundation onderscheidt zich door een pragmatische aanpak, waarin concrete handvatten worden geboden.  

Nederlands instituut voor Psychologen

Het NIP is met 13.000 leden al meer dan 80 jaar de grootste vereniging van psychologen in Nederland. We zetten ons in voor de psycholoog als professional en voor de psychologie als vak. Dit doen we door de standaard van de professionals hoog te houden en de psychologie stevig op de kaart te zetten. Het NIP vertegenwoordigt psychologen in het brede vakgebied. Van gezondheidszorg tot Arbeid & Organisatie en van Kinder- en Jeugd psychologie tot Sociaal-Economische psychologie. 

Door onze omvang en brede vakinhoudelijke expertise zijn we bovendien een serieuze gesprekspartner in Den Haag. Wij zitten geregeld aan tafel met uiteenlopende instanties, van ministeries tot politici en natuurlijk ook met andere belangenverenigingen. Daarnaast verbinden wij onze psychologen en hun verschillende vakgebieden met elkaar zodat zij hun vakkennis kunnen vergroten en hun zakelijke netwerk verder uitbreiden. 

Parkinson Vereniging

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 52.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht. 

Next article