Home » De Longen » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne De Longen was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Longfonds 

Ademen. Het lijkt zo gewoon. Maar voor 1,2 miljoen Nederlanders is ademen helemaal niet vanzelfsprekend. Zij ontwikkelen in hun jeugd een chronische longziekte, krijgen op latere leeftijd longproblemen of hun longen ondervinden de gevolgen van corona.   

Bijna 600.000 Nederlanders hebben onherstelbaar beschadigde longen. Ze hebben het benauwd, vaak stikbenauwd. Daarom werkt Longfonds met vooraanstaande wetenschappers en artsen aan een medische doorbraak: de mini-long. De mini-long maakt het mogelijk in de toekomst beschadigde longen weer gezond te maken.   

Er is veel geld nodig om de mini-long mogelijk te maken. Daarom zijn we ontzettend blij dat VriendenLoterij ons dit najaar hierbij extra te hulp schiet. Met ieder lot dat tijdens De Dansmarathon wordt verkocht komt de mini-long een stukje dichterbij. Samen voor een wereld waarin iedereen vrij kan ademen!  

Vereniging Nederland Davos

De astma Vereniging Nederland-Davos (VND) heeft al bijna 125 jaar als doel om de belangen te behartiging van álle mensen met (ernstig) astma.  
Wij bieden kennis en steun ongeacht de plaats van behandeling of de medicatie. De VND is een bloeiende patiëntenvereniging met enthousiaste vrijwilligers en leden met wie we samen (ernstig) astma een gezicht geven. Mensen hebben de ziekte maar zijn niet de ziekte, ze staan midden in de maatschappij. Al onze leden zijn Bn ‘ers… Benauwde Nederlanders!  

Nederlands Astma centrum Davos  

Het Nederlands Astmacentrum Davos is het enige gespecialiseerde longrevalidatiecentrum met bijna 125 jaar ervaring, waarvan de laatste 30 jaar exclusief gericht op ernstig astma. Het NAD ligt op 1686 meter hoogte in de Zwitserse bergen. Door de jaren heen hebben onderzoeken aangetoond dat een klinische longrevalidatie in het hooggebergte een heilzaam effect heeft op het leven van astmapatiënten. Het alpine klimaat kenmerkt zich door schone, droge lucht met minder pollen, schimmels en huisstofmijt. In dit klimaat komt de ontsteking in de luchtwegen tot rust, waardoor medicatie kan worden afgebouwd en conditie kan worden opgebouwd. Een multidisciplinaire astmabehandeling in Davos leidt tot genormaliseerde immuunrespons en blijvende gezondheidsverbetering. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Longkanker Nederland

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zet zich in voor patiënten met longkanker en iedereen die dicht bij ze staat. De organisatie geeft informatie over de ziekte longkanker en brengen lotgenoten in contact met elkaar. Ook adviseren we organisaties door ervaringen van patiënten in te brengen bij onderzoeken naar longkankerzorg. 


Milieu Centraal

Milieu Centraal is dé praktische gids voor duurzame tips en adviezen. Hoe kan ik in mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Wat is een klimaatvriendelijk gerecht? Hoe groot is de impact van vliegen? Waar laat ik een oude videoband? Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt. Stichting IMIS

Ruim één miljoen mensen in Nederland met chronische longziekten gebruiken inhalatiemedicatie. Het is belangrijk dat patiënten regelmatig instructies ontvangen over het juiste gebruik van hun inhalatiemedicatie, en dat alle betrokken zorgverleners dezelfde instructies geven. Patiënten met longziekten gebruiken bijna allemaal medicatie die per inhalatie moet worden gebruikt. Deze toediening heeft het grote voordeel dat het meteen in het gewenste gebied in de longen wordt gebracht, waardoor de werking van het medicament verbetert en er vaak ook minder van de werkzame stof nodig is. 

NeLL

Het National eHealth Living Lab (NeLL) is het kennisnetwerk voor iedereen die betrokken is bij, of geïnteresseerd is in eHealth. Naast het verbinden van mensen en partijen en hen te motiveren om samen te werken aan toekomstbestendige (digitale) zorg, faciliteert NeLL wetenschappelijk onderzoek naar eHealth toepassingen. Dit om inzicht te bieden in wat doelmatige, veilige en betrouwbare digitale zorgtools zijn die daadwerkelijk een positieve impact hebben op de patiënt, de zorgprofessional en/of het zorgproces. NeLL is open en deelt alle data en kennis die is voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek, zodat op basis van deze kennis samengewerkt kan worden aan de zorg van de toekomst.

Next article