Home » De Longen » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne De Longen was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Stichting Pulmonale Hypertensie 

Stichting Pulmonale Hypertensie behartigt de belangen van personen met pulmonale hypertensie. Dit is een chronische, progressieve en niet te genezen longaandoening. De bloeddruk in de longslagader wordt te hoog, waardoor het hart veel harder moet gaan pompen om het bloed naar de longen te krijgen. Het hart kan dit een tijdje volhouden, maar op de duur ontstaat hartfalen met de dood tot gevolg. De diagnose wordt niet snel gesteld, doordat de klachten die genoemd worden ook voorkomen bij vaker voorkomende hart- en longaandoeningen. Een snelle diagnose is echter van levensbelang. Hoe eerder de behandeling kan starten hoe beter voor de prognose en de kwaliteit van leven! De stichting wil daarom de bekendheid van de aandoening vergroten én geld inzamelen tbv wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken kunnen betrekking hebben op het vinden van de oorzaak en genezing van PH, maar ook op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit van leven van alle patiënten met PH. Helpt u mee? Doneren kan via Stichting Pulmonale Hypertensie

Nederlandse Verenging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 

De NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) is de wetenschappelijke vereniging voor longartsen, longartsen in opleiding en tevens Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten (VS-en) die op het gebied van de longgeneeskunde werkzaam zijn. Tevens bestaat er een veertiental secties die gericht zijn op een bepaald onderdeel van de longgeneeskunde, zoals longoncologie, infectieziekten, astma en COPD. 

Longkanker Nederland 

Longkanker Nederland is de professionele patiëntenorganisatie die opkomt voor iedereen die met longkanker te maken krijgt: de patiënt, familie en nabestaanden. Samen met artsen en verpleegkundigen werken we aan het verbeteren van de zorg voor mensen met longkanker.   Bij Longkanker Nederland kun je terecht voor al jouw vragen. Wij luisteren naar je en geven informatie en advies. Ook brengen we je in contact met mensen zoals jij zodat je (online) ervaringen kunt delen. Lees meer op onze website  

Astmacentrum Davos 

Het Nederlands Astmacentrum Davos, is een klinisch longrevalidatiecentrum op hoogte en bestaat al ruim 125 jaar. Het NAD heeft een rijke historie van hooggebergtebehandeling. Door middel van onze interdisciplinaire behandeling helpt het NAD de patiënt om de kwaliteit van leven maar ook de regie over het leven weer terug te krijgen. De manier waarop we dit doen is aangepast aan het gezondheidsprofiel van de patiënt. Onze zorg is daarmee persoonlijk, op maat en interdisciplinair. Door onze kennis en ervaring en doordat we de tijd kunnen nemen om vanuit de verschillende disciplines zorgvuldig te observeren zijn we in staat helder te krijgen waarom het mis gaat. En kunnen wij als experts, samen met onze partners, levens veranderende gezondheidsuitkomsten voor onze patiënten bereiken. Daarnaast biedt de schone lucht in het bergklimaat de mogelijkheid om het astma tot rust te laten komen en daarmee heeft het NAD aanvullende waarde ten opzichte van behandeling op zeeniveau. Lees meer op onze website.  Bekijk hier onze patienten informatie film.   

Next article