Home » De Longen » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne De Longen was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) werkt sinds 1997 aan de verbetering van orgaan- en weefseldonatie en -transplantatie. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om patiënten te helpen met een transplantatie van een donororgaan- of weefsel, is het nodig dat er voldoende goede donororganen en weefsels zijn. Helaas staan er nog steeds veel mensen op de wachtlijst voor een transplantatie. We willen eraan bijdragen dat wachtlijsten zo kort mogelijk zijn.

NVALT

De NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) is de wetenschappelijke vereniging voor longartsen, longartsen in opleiding en tevens Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten (VS-en) die op het gebied van de longgeneeskunde werkzaam zijn. Tevens bestaat er een veertiental secties die gericht zijn op een bepaald onderdeel van de longgeneeskunde, zoals longoncologie, infectieziekten, astma en COPD.

NCFS

Anne en Gemma Dijkstra zijn 2 van de 1.650 mensen in Nederland die lijden aan taaislijmziekte (cystic fibrosis, CF), een erfelijke en ongeneeslijke aandoening met een gemiddelde levensverwachting van 50 jaar. Klachten als luchtweginfecties, hevige buikpijn en vermoeidheid zijn hen niet vreemd. Ze deden hun verhaal in Adempauze, het magazine van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). De NCFS zet zich in voor mensen als Anne en Gemma en heeft als doel taaislijmziekte te genezen. 

Stichting Pulmonale Hypertensie 

Stichting Pulmonale Hypertensie behartigt de belangen van personen met pulmonale hypertensie. Dit is een chronische, progressieve en niet te genezen longaandoening. De bloeddruk in de longslagader wordt te hoog, waardoor het hart veel harder moet gaan pompen om het bloed naar de longen te krijgen. Het hart kan dit een tijdje volhouden, maar op de duur ontstaat hartfalen met de dood tot gevolg. De diagnose wordt niet snel gesteld, doordat de klachten die genoemd worden ook voorkomen bij vaker voorkomende hart- en longaandoeningen. Een snelle diagnose is echter van levensbelang. Hoe eerder de behandeling kan starten hoe beter voor de prognose en de kwaliteit van leven! De stichting wil daarom de bekendheid van de aandoening vergroten én geld inzamelen tbv wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken kunnen betrekking hebben op het vinden van de oorzaak en genezing van PH, maar ook op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit van leven van alle patiënten met PH. Helpt u mee? Doneren kan via Stichting Pulmonale Hypertensie

Next article