Skip to main content
Home » De Man » Mannelijke onvruchtbaarheid: Het verborgen taboe
De Man

Mannelijke onvruchtbaarheid: Het verborgen taboe

Joost Kadijk en zijn vrouw wilden een gezin stichten. Iedereen om hen heen had kinderen. “Dat doen we wel even”, dachten ze. Maar helaas, zowel Joost als zijn vrouw bleken onvruchtbaar. Ze zeiden ja tegen het proberen van IVF, maar niet meer dan drie keer. Helaas bleef het gewenste resultaat uit.  

Het slechte nieuws 

“We waren er kapot van. We hadden er altijd van gedroomd een gezin te stichten en kinderen te krijgen. Het nieuws voelde als een onvoldoende voor een belangrijk examen of een teleurstellend rapport. We rouwden intens om het leven dat we voor ogen hadden. Je rouwt, maar je kunt niet iets begraven. We merkten uiteindelijk dat onze liefde voor elkaar groter was dan onze kinderwens. Onze relatie is erdoor verstevigd, kan ik nu achteraf zeggen. Het krijgen van kinderen is geen garantie van een goed leven.” 

Twintig jaar gewacht 

“Pas onlangs voelde ik me geroepen mijn verhaal te delen en het taboe rond mannelijke onvruchtbaarheid te doorbreken. Vooral mannen schamen zich. Je praat er niet over bij de koffieautomaat. Daarom schreef ik mijn boek, een verslag uit de eerste hand van mijn ervaringen.” Hij hoopt mannen hiermee te helpen. “Onvruchtbaarheid en tot het besef komen dat je geen kinderen kunt krijgen is een trauma. Niet alleen voor de vrouw- maar ook voor de man. Ik heb dit boek geschreven omdat ik zelf twintig jaar geleden graag deze informatie had gehad. Dit zou mij geholpen hebben en ik hoop dat ik mannen er nu mee kan helpen.” 

Onvruchtbaarheid niet alleen een vrouwenkwestie 

De impact van onvruchtbaarheid op mannen wordt vaak overschaduwd door de aandacht voor de vruchtbaarheid van vrouwen. Dit komt deels doordat onvruchtbaarheid nog steeds wordt gezien als een vrouwenkwestie – ook al zijn er twee mensen nodig om een baby te maken. Daardoor voelen mannen zich vaak buiten het gesprek gehouden en worstelen ze met hun eigen gevoelens van verdriet, woede en verlies. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid, die op hun beurt het gevoel van mislukking en ontoereikendheid dat veel mannen voelen als ze met onvruchtbaarheid worden geconfronteerd, kunnen verergeren.   

Healthy habits 

“Ik hoop dat alle jonge mensen nadenken over hun huidige gewoonten. Bijvoorbeeld zwaar alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, of het gebruik van prestatie bevorderende stimulerende middelen in de sport kunnen allemaal een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid.” 

Help het taboe te verbreken  

Helaas wordt mannelijke onvruchtbaarheid nog vaak als taboe beschouwd. Als je een man bent die worstelt met onvruchtbaarheid. Het is echter belangrijk om te onthouden dat je niet alleen staat in je ervaring. Patiëntenorganisaties zoals Freya bieden steun aan mannen die te maken hebben met onvruchtbaarheid, en er zijn hulpmiddelen beschikbaar zoals het boek van Joost. “Ik noem deze mannen, mijn bondgenoten”, zegt Joost. “Het kan moeilijk zijn om over je worstelingen te spreken. Mijn advies is als je je geïsoleerd of alleen voelt, neem dan contact op met een vertrouwde vriend of familielid, of zoek professionele hulp. Lucht je hart. Onthoud dat je niet verantwoordelijk bent voor je onvruchtbaarheid; het is niet jouw schuld. Lijd niet in stilte- zoek steun.”  

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.freya.nl

Next article