Skip to main content
Home » De Overgang » Huisartsen willen vrouwen met overgangsklachten beter helpen.
De Overgang

Huisartsen willen vrouwen met overgangsklachten beter helpen.

Close-upfoto van patiënt op bezoek bij arts.
Close-upfoto van patiënt op bezoek bij arts.

“Het zit tussen uw oren, zei hij.” De zorg voor vrouwen met overgangsklachten moet veel beter als het aan de respondenten ligt van de onlangs afgenomen enquête ‘Huisarts en de Overgang’ van Stichting Vuurvrouw. Gelukkig vindt het Nederland Huisartsen Genootschap (NHG) dit ook. De huisartsen hebben nota bene gevraagd om de bevindingen van deze vrouwen.


Om ervoor te zorgen dat er in de nabije toekomst meer aandacht in de spreekkamer is voor het perspectief van vrouwen met overgangsklachten, heeft de NHG aan Stichting Vuurvrouw gevraagd haar achterban hierover te consulteren. De huisartsen willen dit namelijk meenemen in hun herziening van de NHG-Standaard Overgang, zodat vrouwen in deze levensfase beter geholpen kunnen worden.

Communicatie

De enquête gaat in op hoe de vrouwen de huisartsenzorg beleven. Hoe ervaren ze bijvoorbeeld de communicatie tussen patiënt en huisarts, wat vinden ze van de verstrekte informatie en de voorlichting die wordt gegeven over de behandelingsmogelijkheden bij overgangsklachten?

De overgang zit tussen uw oren, mevrouw!

Het kleine deel van de respondenten dat niet naar de huisarts gaat, vindt haar klachten niet ernstig genoeg, vreest dat ze niet de informatie krijgt die ze wil horen of wil geen medicijnen voorgeschreven krijgen. Ook denkt een deel niet serieus genomen te worden of heeft geen vertrouwen in haar huisarts. Er is ook een deel vrouwen die vindt dat de overgang gewoon bij het leven hoort.

Geen oestrogeen

“Overgangsklachten, zei mijn huisarts, daar geloof ik niet in”, antwoordt een van de respondenten die wel naar haar huisarts ging. Maar liefst 85% vindt dat het de huisarts aan kennis over de overgang schort. Vooral het gebrek aan kennis van psychische overgangsklachten, valt daarbij op. Ruim de helft van de respondenten noemt de informatie die ze krijgen slecht.

Tevreden over huisarts

Uit de enquête blijkt dat vrouwen die zich serieus genomen voelen door hun huisarts vaker tevreden zijn. Opvallend is dat dit vaker voorkomt bij ervaren huisartsen die langer in het vak zitten, net afgestudeerd zijn of nog in opleiding.

Vrouwen zijn ontevreden als ze het gevoel hebben dat de huisarts hun klachten ‘wegwuift’. Helaas kwalificeert ruimt 80% van de respondenten de aangeboden behandeling als matig tot slecht.

Enquête

De NGH is dankbaar voor de uitkomsten van de enquête van Stichting Vuurvrouw maar wil voorafgaand aan de publicatie van de herziene richtlijn ‘De Overgang’ niet in de media reageren op de ervaren knelpunten.
 
Over het onderzoek

In totaal kwamen negen vragen aan bod, die in de periode tussen 18 augustus en 19 september 2019 online zijn beantwoord. 278 vrouwen met overgangsklachten deden mee aan dit onderzoek. Ruim 90% van hen is met haar klachten naar de huisarts gegaan.

Lees meer: Volgens Amerikaans onderzoek heeft zestig tot zeventig procent van de vrouwen in de overgang last van urogenitale atrofie. Slechts een minderheid gaat naar de huisarts.

Next article