Home » Diergezondheid » Onze campagnepartners
Diergezondheid

Onze campagnepartners

De campagne Diergezondheid was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Bont voor Dieren

 Bont voor Dieren strijdt tegen de wrede bontindustrie. Ons doel is een wereldwijd verbod op de productie en verkoop van bont. Dit doen we met voorlichtingscampagnes en internationale politieke lobby.Janouk Kelderman

Na de succesvolle introductie van haar Instagramstory’s over de ‘Duurzame Dinsdag’ is Janouk gevraagd om Ambassadeur te worden van het WNF. Ze is als Ranger het gezicht van het speciaal voor lagere scholen samengestelde lespakket ‘Toekomstkunde’. Begin 2020 maakte ze een prachtige reis naar Argentinië. De online serie van die reis is te bekijken op het WNF youtube- kanaal. In het verlengde hiervan heeft Janouk in 2020 samen met Kosmos Uitgevers haar eerste boek uitgebracht. ‘Janouk zoekt een duurzame Wereld’. Dit handzame boekje is in iedere boekhandel te krijgen en wordt als welkomstkado weggegeven bij een lidmaatschap van het WNF. Uiteraard duurzaam ontwikkeld en geproduceerd. Verschillende andere WNF-Ambassadeurs hebben meegewerkt. Janouk is een enthousiaste ‘alleskunner’ van de nieuwe generatie. More to come! 

KNVMvD

De KNMvD is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. Zij bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. 
Onze Hond

Het magazine ‘Onze Hond’ is; Het grootste full colour magazine met de beste voorlichting voor de hondenvrienden op zeer breed vlak. 
Rob Jetten

Rob Jetten (1987) is Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66. Zijn hond Muja vond hij op straat in Kosovo in 2013. 
De Sophia-Vereeniging

De Sophia-Vereeniging voorkomt dierenleed in Nederland, al sinds 1867. Gecoördineerd door een klein team in Amsterdam zetten duizenden dierenliefhebbers door heel het land zich dagelijks in voor de huisdieren. Middels petities en ingezonden brieven vragen wij de politiek om dierenbeschermende wetgeving en strenge handhaving. Ook voeren we publieks- en voorlichtingscampagnes. Huisdierenleed pakken we zo bij de bron aan. Daarbij staan de belangen van dieren voorop, niet die van de eigenaren. Ons doel is een goed leven voor alle huisdieren: geen huisdieren meer die lijden, in het asiel belanden of zwervend op straat terecht komen. Kijk voor meer informatie op www.sophia-vereeniging.nl.

DierenDiploma

Het digitale DierenDiploma lespakket is gratis voor leerlingen van (combi)groep 5 en leert over het verantwoord omgaan met huisdieren. Zij zijn tenslotte de eigenaren van de toekomst! Het voldoet aan de kerndoelen van ministerie OCW. WNF

Het Wereld Natuur Fonds is een van de grootste internationale natuurbeschermingsorganisaties. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.Stichting Dier en Project/ Kattenwoud/ Laat uw huisdier na

We verrichten geen wonderen, we creëren kansen! Stichting Dier en Project/Kattenwoud is een laatste kans opvang voor dieren die nergens anders meer terecht kunnen. Dieren die eerder en elders gedood zouden worden. Dieren afkomstig uit dieronvriendelijke omstandigheden, dieren met mentale en fysieke problemen. Indien mogelijk gaan we na rehabilitatie, socialisatie en observatie op zoek naar een passende adoptant en voor de onherplaatsbare dieren wordt een permanente plek gecreëerd op het stichtingsadres. Opvang in en rondom het huis, dus in huiselijke sferen! Dier en Project/Kattenwoud bekommert zich om oude, getraumatiseerde dieren, om hen die extra zorg behoeven en/of dieren wiens ‘gebruiksaanwijzing’ nog geschreven moet worden. Opvang zonder tijdsdruk! Binnen deze organisatie wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers, dus geen salarissen, noch strijkstokken. Iedere euro gaat in zijn geheel en rechtstreeks naar de dieren. Daardoor kunnen we heel veel bereiken met relatief weinig. De stichting is volledig afhankelijk van donaties en giften. De stichting Laat uw huisdier na stelt mensen in staat om hun geliefde huisdieren van een mooie toekomst te verzekeren indien hun baasjes komen te overlijden.

Next article