Skip to main content
Home » Future of Imaging » AI werkt alleen met voldoende goede datasets
Future of Imaging

AI werkt alleen met voldoende goede datasets

“De titel van ons congres is dit jaar niet voor niets ‘Imaging Architecture in het tijdperk van AI’. Juist die architectuur is belangrijk om AI voor je te laten werken”, zegt Hans Mekenkamp, partner bij MedicalPHIT. Hij pleit voor een AI-codicil waarin patiënten toestemming geven om hun data in te zetten voor betere zorg via AI.

Wat is Imaging Architectuur?

“AI is zo goed als de data waarop het getraind is. Alleen als je voldoende metadata en annotaties bij de beelden beschikbaar hebt, kan een algoritme daarvan leren. En om voldoende metadata te krijgen heb je naast mensen juist ook die architectuur nodig. Daarin staan idealiter op technisch en organisatorisch niveau afspraken vermeld. De architectuur bestrijkt de keten van het ziekenhuis, waar je de beelden maakt en annoteert tot de centrale plek waar je ze opslaat. Alleen centraal opgeslagen data kun je met behulp van AI trainen en valideren. Dit is vaak nog een grote stap naar FAIR (Findable, Accessable, Interoperable, Reusable) gebruik van data.

Moet data landelijk worden uitgewisseld?

“Nee, ik denk liever op Europees en bij voorkeur op globaal niveau. Op die schaal moet je afspraken zeker goed definiëren en vastleggen. Wij zijn bij een aantal van deze projecten betrokken. Een daarvan is IMI, een Europees project waarbij ook een aantal Nederlandse academische ziekenhuizen zijn betrokken. Maar ook bij DVDexit van Twiin, hebben we het uitwisselen van beelden tussen zorgverlener en onderzoek op de agenda gezet.”

Hoe zit het met privacy en toestemming?

“Privacy moet goed geborgd zijn. Punt. Toestemming van de patiënt en het anonimiseren van gegevens zijn van belang. Zorgverleners zitten bovenop hun data, want data is macht. Daarom wordt data soms al meegenomen in onderhandelingen met leveranciers van bijvoorbeeld radiologie apparatuur. Maar die gedachte moeten ze loslaten. Daarnaast moet de overheid de uitwisseling van beelddata stimuleren en moeten zorgpartijen er voor zorgen dat data niet in silo’s van een vakgroep of een ziekenhuis blijft, maar bij elkaar komt. Dat maakt het bouwen van toepasbare AI-algoritmes vele malen doeltreffender. Dat staat op de kaart in Nederland met de AI-coalitie. Ook is het beschikbaar krijgen van beelden een van de thema’s bij het Informatieberaad Zorg.”

Welke rol heeft de patiënt?

“Ik zou willen pleiten voor een AI-codicil. Je geeft toestemming voor het gebruik van je medische gegevens, behalve als je zwaarwegende bezwaren hebt. We merken dat veel zieke patiënten hun dataset graag willen afstaan als ze hierdoor beter en sneller geholpen worden. En dat is precies wat we met AI kunnen bereiken. Je moet er dan wel op kunnen vertrouwen dat men zorgvuldig met je gegevens omgaat. Een open discussie hierover zal daaraan bijdragen. Want als we alleen maar bang blijven voor het privacy spook, dan zal AI nooit vliegen.”

Meer weten over AI, Imaging Architecture of het uitwisselen van beelden?

Bezoek dan ons virtuele congres of mail met [email protected].

Next article