Home » Future of Imaging » 2021: Versnelde digitalisatie van beeldvormende diagnostiek om inhaalslag te realiseren
Sponsored

Efficiëntie wordt randvoorwaarde door post-Corona inhaalslag

Door Corona liep het aantal ziekenhuisopnames snel op en moest de reguliere zorg afgeschaald worden. Dit betekent dat we in 2021 te maken gaan krijgen met een enorme inhaalslag. Hoe pak je dit als ziekenhuis aan en hoe verhoog je de efficiëntie én effectiviteit van beeldvormende diagnostiek?

De trends die we vorig jaar voorspelden, hebben zich versneld doorgezet. De focus lag toen nog op ziekenhuisbrede imaging-systemen, cloud en Artificial Intelligence (AI). Al na twee maanden zag 2020 er heel anders uit dan verwacht. Met ontzettend veel drive en innovatiekracht hebben ziekenhuizen digitaal werken omarmd.

Digitale pathologie razendsnel van de grond

Neem bijvoorbeeld het Radboudumc, dat in de periode dat tijdens de eerste lockdown net live ging met digitale pathologie. Van de ene op de andere dag moesten pathologen thuiswerken. Met goed teamwork en veel inspanning van alle betrokkenen is dit in korte tijd gerealiseerd.

De inhaalslag

Die snelle aanpasbaarheid blijft ook in de toekomst nodig, want er komt een enorme diagnostische inhaalslag op ons af. Hoe meer de reguliere zorg wordt uitgesteld, hoe langer het zal duren voordat wachtlijsten zijn weggewerkt. Alle reden om je hierop voor te bereiden. Dat doen veel ziekenhuizen ook. Waar kleinere projecten tijdelijk even in de ijskast gaan, ligt de focus nu op grote programma’s zoals de implementatie van Enterprise Imaging.

Enterprise imaging in de cloud

Ons advies daarbij is: begin op radiologie met de vervanging van het PACS. Voeg daarna stap voor stap andere afdelingen toe, zoals cardiologie, digitale pathologie, orthopedie, de OK’s, gynaecologie, oogheelkunde, etc. Vrijwel ieder medisch specialisme gebruikt immers wel ergens beeldvormende diagnostiek. Op basis van deze veranderende vraag is Sectra One ontwikkeld. Enterprise Imaging kan op deze manier in de cloud worden afgenomen, wat niet alleen leidt tot ‘grow as you go’, maar ook ‘pay as you grow.’

Operationele efficiëntie verhogen

Workflow-ondersteuning wordt steeds belangrijker. Logisch, want om de wachtlijsten snel weg te kunnen werken, is operationele efficiëntie een topprioriteit. Medisch specialisten willen niet bij verschillende systemen hoeven in te loggen om één taak af te handelen; ze willen vanuit één omgeving toegang tot alle functionaliteiten die ze nodig hebben. Door workflow-ondersteuning wordt bovendien voorkomen dat taken of zelfs hele onderzoeken tussen wal en schip vallen.

Het AI Amplifier Platform

Een voorbeeld is de integratie van AI in de workflow. Sectra heeft daarvoor het Sectra AI Amplifier-platform ontwikkeld. Je kiest de AI-applicaties waar je mee wilt werken uit een store en neemt ze naadloos op in je workflow. De applicaties hebben allemaal het Sectra due dilligence-traject doorlopen.

Structured reporting

Een ander voorbeeld van een geoptimaliseerde workflow is onze structured reporting voor COVID-19. Radiologen kunnen via deze module in een grafische weergave van de longen aanklikken in hoeverre een longkwab is aangetast, waarna de informatie automatisch wordt omgezet naar een verslag. Omdat Sectra in dit COVID-19 template gebruikmaakt van de IHE MRRT-standaard, kunnen ziekenhuizen – ook internationaal – hun data heel eenvoudig bij elkaar brengen en inzicht krijgen in hoe de ziekte zich ontwikkelt.

Knelpunten snel wegwerken

Naast deze vormen van AI en structured reporting binnen de diagnostiek willen ziekenhuizen ook graag ondersteuning bij het maken van planningen, zodat de bezetting van apparatuur wordt geoptimaliseerd. Je wilt zien waar de knelpunten zijn op de afdeling en hier direct op acteren. Gaat de verslag-workflow goed? Zitten er te veel patiënten te wachten? Waar zet je je medewerkers optimaal in? Sectra voorziet hierin met een live weergave voor de eindgebruiker en afdelingsmanagers.

Gebruik van best practices

Best practices worden meer en meer gebruikt binnen ziekenhuizen. Door de inrichting verder te standaardiseren op basis van ervaring die elders al is opgedaan, worden zowel de implementatie als het werkproces efficiënter. Sectra biedt daarbij ‘the best of both worlds’: wel een best practice, maar geen keurslijf. De implementatiesnelheid gaat daardoor omhoog.

Sectra heeft ruime ervaring met het gebruik van best practices, waardoor de focus meer komt te liggen op het finetunen dan op het volledig opnieuw inrichten van het systeem. De implementatie focust zich daardoor vooral op het trainen van eindgebruikers.

Remote implementatie

Gelukkig vormt de beperking van fysieke contacten geen struikelblok voor de implementatietijd. Deze is momenteel zelfs korter doordat we de projecten grotendeels remote draaien. Daardoor kunnen we werkzaamheden flexibeler inplannen. Er zijn maar een paar taken die we in zo’n groot project on-site moeten uitvoeren, het leeuwendeel kan op afstand. Dat gaat efficiënter dan voorheen.

Inzetten op maximale efficiëntie

Door de andere zorgvraag ten tijde van corona ontstaat er op afdelingen als ICT en beheer ruimte om andere activiteiten uit te voeren. Zo bereiden ziekenhuizen zich voor op de komende piekperiode. Ze kijken hoe ze workflows nog efficiënter kunnen maken, hoe ze de display van beelden kunnen optimaliseren en de bezettingsgraad van apparatuur maximaliseren. Waar ze bij de implementatie van een nieuw systeem vaak huiverig zijn om bestaande processen te veranderen, zetten ze nu juist in op maximale efficiëntie. Ze kiezen daarbij voor een agile aanpak: klein beginnen en stap voor stap verbeteren.

Betere zorg voor de patiënt

Door vol in te zetten op digitalisering van de beeldvormende diagnostiek kunnen medisch specialisten en andere zorgverleners zich in 2021 richten op het leveren van de hoogste zorgkwaliteit voor de patiënt.

Next article