Skip to main content
Home » Gezondheid van de vrouw » Onder de loep: de gezondheid van de Nederlandse vrouw
Sponsored

De Hologic Global Women’s Health Index is een meerjarig, wereldwijd alomvattend onderzoek naar de gezondheid van vrouwen. De bevindingen zijn gebaseerd op de ervaringen van meer dan 60.000 vrouwen en meisjes uit 122 landen, vastgelegd in meer dan 140 talen. Zoals de VN benadrukt, hebben veel regeringen nog steeds geen toegang tot adequate gegevens over hun gehele bevolking. Dit geldt met name voor de armste en meest gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.

De ambitie van de Hologic Global Women’s Health Index is om deze belangrijke kloof te dichten en om de gegevens te verstrekken die volgens de VN nodig zijn om beleid te ondersteunen. “Het gebrek aan vooruitgang en, in sommige gevallen, zelfs achteruitgang rechtvaardigen een nog luidere wake-up call voor wereldleiders om meer te doen voor vrouwen, wier welzijn ten grondslag ligt aan de gezondheid van gezinnen, gemeenschappen, samenlevingen en economieën”, aldus Steve MacMillan, voorzitter, president en CEO van Hologic, de wereldwijde innovator op het gebied van medische technologie.

Nederland belandde in 2021 op plek 7 van de internationale index. Een jaar later scoorde Nederland echter aanzienlijk lager en kwam daarmee op 16 terecht. Zo bleken de scores op vier van de vijf dimensies afgenomen te zijn.

Vijf dimensies van de gezondheid van vrouwen kunnen levens veranderen en verlengen

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar: hologic.womenshealthindex

MISC-08852-NLD-NL Rev. 001

Next article