Skip to main content
Home » Hart & Bloed » ‘Dr. Sensor’ bij je thuis: de winst van een hartfalen-monitoringsysteem
Sponsored

Een sensor die je hart bewaakt en het tijdig aangeeft als je (te veel) vocht vasthoudt, waardoor je een stuk minder ziekenhuisbezoekjes nodig hebt. Het kan met het CardioMEMS HF System,dat op afstand controleert op veranderingen in hartfalen.

Dr. Brugts, u bent naast cardioloog ook hoofdonderzoeker en projectleider van de landelijke gerandomiseerde clinical trial met CardioMEMS HF System. Wat houdt deze methode precies in?

CardioMEMS is een monitoringsysteem op afstand, bedoeld voor mensen met hartfalen. Hierbij krijgt de hartpatiënt een hele kleine sensor in de longader geplaatst, vlakbij het hart. Deze sensor meet de druk in het hart, ter afspiegeling van de hoeveelheid vocht in het lichaam. Dit is belangrijke informatie voor artsen, omdat zaken als vocht en vullingsdruk van het hart vaak het centrale probleem bij hartfalen zijn, dat patiënten niet voelen totdat het toeneemt. Bij te veel vochtophoping kun je namelijk in het ziekenhuis
belanden.”

Wat is de meerwaarde van CardioMEMS HF System?

“Dat een patiënt vrijwel overal, bijvoorbeeld thuis, door een arts in de gaten kan worden gehouden, waardoor er meer vrijheid is en snel kan worden ingegrepen als dat nodig is. De sensor geeft bij fysieke verandering, zoals vochtophoping, ruim van tevoren een signaal af. Hierdoor kan de druk op het hart worden verlaagd met de juiste aanpassingen qua medicatie, zodat ergere klachten of een ziekenhuisopname kan worden voorkomen. Bovendien kan de behandeling op maat van de patiënt worden gemaakt. Want de sensor kan niet alleen te veel vocht in het lichaam en hart signaleren, maar ook een tekort opmerken. Daar kunnen wij in het ziekenhuis weer op anticiperen.”

Kan iedere patiënt met hartfalen in aanmerking komen voor CardioMEMS HF System?

“In Nederland kun je vooralsnog alleen in studieverband in aanmerking komen voor de sensor. Bovenal moet de patiënt flinke beperkingen ondervinden door zijn of haar hartfalen, plus in het afgelopen jaar een ziekenhuisopname hebben gehad vanwege vochtophoping. Goed om te weten: de clinical trial in Nederland wordt – weliswaar onder bepaalde voorwaarden – vergoed vanuit de basisverzekering. Een mooie ontwikkeling, want daardoor kunnen meer patiënten van remote innovaties zoals CardioMEMS gebruikmaken.”

Is deze methode de next step in thuiszorg?

“Absoluut! Sensoren die op afstand exacte metingen doen, zijn wat mij betreft de toekomst. Het geeft namelijk ontzettend veel inzichten voor nieuwe behandelingen en ingrepen. De informatie die CardioMEMS ons geeft, is van onschatbare waarde!”

Next article