Skip to main content
Home » Hart & Bloed » Onze campagnepartners
Hart & Bloed

Onze campagnepartners

De campagne ‘Hart & Bloed’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Harteraad

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening.  

Harteraad komt ook op voor de belangen van 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals. 

Hematon 

Hematon is er voor alle mensen met bloed-of lymfklierkanker, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Als kankerpatiëntenorganisatie geven we deze groep een stem. Dat doen we door te luisteren naar elkaars verhalen, die te delen en op te komen voor de belangen. We zorgen voor betrouwbare informatie en staan voor een betere kwaliteit van leven voor iedereen te maken heeft met bloedkanker.  

Trombose Stichting 

Tromboseonderzoek: elke bijdrage telt. De Trombosestichting wil een einde maken aan tromboseleed. Wij financieren wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan jonge artsen en wetenschappers op het gebied van trombose. En wij geven voorlichting over trombose aan patiënten, betrokkenen en andere Nederlanders. Zo dragen wij bij aan het voorkomen van trombose en het verbeteren van behandeling van trombose. De Trombosestichting ontvangt geen overheidssubsidie en is afhankelijk van de bijdragen van donateurs. 

Stichting Zeldzame bloedziekten 

SZB is een organisatie voor en door patiënten met niet-kwaadaardige zeldzame bloedziekten (zbz). Er zijn inmiddels honderden zbz’s bekend. Voor de minder zeldzame zbz’s bestaan al decennia aparte patiëntenorganisaties. SZB is in 2005 opgericht voor alle andere zbz-patiënten. Lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatieverstrekking, met name via de website bloedziekten.nl, zijn SZB’s belangrijkste doelstellingen. SZB organiseert in 2022 voor haar patiënten en naasten de eerste ZBZ-dag. 

Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie 

De Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB) is een beroepsvereniging voor iedereen die betrokken is bij de bloedtransfusieketen: van donorwerving en bloedafname tot het toedienen van een bloedproduct aan een patiënt. De NVB verbindt verschillende medische en wetenschappelijke disciplines waar bloedtransfusie een rol speelt. Onder de leden bevinden zich medewerkers van bloedbanken, analisten, verpleegkundigen, medisch specialisten en onderzoekers. Meer informatie op NVBtransfusie.nl

Next article