Home » Hart en Bloed » Regionaal samenwerken voor betere hart- en vaatzorg
App

Regionaal samenwerken voor betere hart- en vaatzorg

Artsen schudden elkaar de hand
Artsen schudden elkaar de hand

Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Om de zorg te verbeteren, heeft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie het programma Connect opgezet.


“Het doel van Connect is regionaal de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren”, vertelt Martin Hemels, cardioloog en hartritmespecialist bij Rijnstate Ziekenhuis en projectleider binnen Connect. “Dat doen wij onder meer door informatie te delen en door het geven van voorlichting aan onder andere huisartsen, specialisten, medewerkers van trombosediensten en patiëntverenigingen binnen de verschillende regio’s.”

Drie speerpunten

In eerste instantie heeft Connect programma’s opgezet voor hartfalen, atriumfibrilleren en acuut coronair syndroom. “Dit zijn de drie aandoeningen die het meeste voorkomen”, legt Hemels uit. “Op dit moment wordt daar ‘pijn op de borst’ aan toegevoegd. Veel mensen komen met die klacht bij hun huisarts of op de Eerste Hulp. Hoe beter en sneller je op die klacht kunt reageren, des te meer gezondheidswinst je kunt boeken. Vandaar de keuze voor deze ziektebeelden.”

Autonome regio’s

Het programma Connect is acht jaar geleden opgezet. Inmiddels is de programmalijn Acuut Coronair Syndroom in twintig landelijke regio’s actief. Hartfalen is uitgerold in veertien regio’s en Atriumfibrilleren in twaalf. “Iedere regio is autonoom en kan zelf besluiten om zich bij Connect aan te sluiten”, vertelt Hemels.

Meer kennis over de eigen aandoening kan helpen om ziekenhuisopnames te voorkomen

Martin Hemels (cardioloog en hartritmespecialist bij Rijnstate Ziekenhuis en projectleider binnen Connect)

“Vanzelfsprekend hopen wij dat uiteindelijk iedere regio de programma’s zal gebruiken om de zorg van goed naar nog beter te brengen. Wij stimuleren, informeren en bieden ondersteuning. Zo is er bijvoorbeeld een complete toolkit met informatie. Mensen kunnen op de website documentatie van andere regio’s inzien en gebruiken om het programma in hun eigen regio vorm te geven.”

Totaalpakket

Een van de doelen is het bieden van de juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste plaats. “Om dat te realiseren is een optimale samenwerking nodig tussen de eerste lijn, de huisartsen, en de tweede lijn, de specialisten. Vanzelfsprekend worden alle zorgverleners in de regio zoals de trombosediensten én de patiëntverenigingen ook betrokken bij het project. Het gaat echt om het totaalpakket aan hart- en vaatzorg in de regio.”

Meer en betere ondersteuning

Het is, zo benadrukt Hemels, geen kwestie van simpelweg meer taken neerleggen bij de huisarts. “Waar wij naar toe willen, is een andere organisatie van de zorg. Als je binnen een huisartspraktijk of gezondheidscentrum bijvoorbeeld de beschikking krijgt over een gespecialiseerd verpleegkundige ouderenzorg of een gespecialiseerd verpleegkundige hart- en vaatziekten dan kan zorg waarvoor de patiënt nu naar het ziekenhuis moet voortaan binnen die praktijk of dat centrum worden geboden.

Zo krijgt de specialist ook meer tijd voor hoog complexe zorg.” Om dat mogelijk te maken, is alleen ondersteuning door een gespecialiseerd verpleegkundige niet voldoende. “Er is ook meer en betere onderlinge communicatie nodig zodat de huisarts of verpleegkundige bij vragen snel telefonisch of digitaal een specialist kan bereiken.”

Kennisoverdracht

Zorg dichtbij huis is prettiger voor de patiënt. Het biedt bovendien de huisartspraktijk de mogelijkheid om betere begeleiding te bieden aan de patiënt en diens partner, familie of mantelzorger. “Door meer contact met de patiënt kan ook worden gewerkt aan educatie en voorlichting”, stelt Hemels.

De eigen huisarts kent de patiënt vaak het best

“Kennis over de eigen aandoening is belangrijk. Wat houdt de ziekte in? Wat voor symptomen kunnen optreden? Is benauwdheid wel of niet ernstig? Wanneer is het verstandig contact op te nemen met de huisarts? Het is belangrijk dat de patiënt op die vragen het antwoord weet.”

Ziekenhuisopnames voorkomen

Meer kennis over de ziekte kan in sommige gevallen ziekenhuisopnames voorkomen. “Door tijdig de huisarts te raadplegen, bijvoorbeeld omdat de benauwdheid erger wordt of omdat sprake is van plotselinge gewichtstoename, kan vaak met behulp van medicatie de situatie zodanig worden verbeterd dat een ziekenhuisopname niet nodig is.”

Voor meer informatie: www.nvvcconnect.nl

Next article