Home » Infecties » Patiëntgerichte totaalaanpak verkleint kans op kathetercomplicaties
Sponsored

Maar liefst 35 tot 50 procent van alle perifere IV-katheters moet voortijdig worden verwijderd en vervangen vanwege infecties en andere complicaties. Een gerichte benadering van kathetergebruik kan dat verbeteren.

Complicaties bij het gebruik van intraveneuze katheters, ook wel IV-katheters genoemd, kunnen een grote impact hebben op patiënten en de zorg. Ze leiden regelmatig tot aderontsteking, gepaard gaande met roodheid, zwelling en trombose maar kunnen soms ook bloedvergiftiging veroorzaken en zelfs de dood tot gevolg hebben. Op de werkvloer voelen zorgmedewerkers de werklast toenemen en zien ziekenhuizen de kosten stijgen als gevolg van deze complicaties. Ook kan een verhoogde werklast tot meer complicaties leiden.

Integraal en persoonlijk

Toch kan een groot deel van deze complicaties worden voorkomen, zo meent multinational BD Medical. Het concern is actief in medische technologie en ontwikkelt procedures en producten voor kathetergebruik en de reductie van bijbehorende complicaties. Met het zogeheten Vascular Access Managementprogramma gaat het uit van een integrale benadering; van de juiste keuze van het kathetertype, over de optimale zorg, tot aan de verwijdering ervan. De medewerkers van BD Medical stellen samen met artsen, verpleegkundigen en apothekers een patiëntgerichte benadering voor. Dit betekent onder meer dat bij de keuze voor het type katheter rekening gehouden wordt met het soort medicatie en de duur van de behandeling van de patiënt, evenals met de toestand van de aders van de patiënt en zijn medische voorgeschiedenis. Het bedrijf ontwikkelde ook een geïntegreerde katheter. Deze katheter heeft als basisdesign een geïntegreerd leidingetje, al dan niet met een naaldloze afsluitdop. Hierdoor hoeven zorgmedewerkers niet langer verschillende componenten samen te voegen, en wordt het aantal manipulaties beperkt. De vermindering van het aantal handelingen verkleint het risico op willekeur, fouten en complicaties. 

Trial

Het nut van een integrale benadering met onder meer het gebruik van deze geïntegreerde katheter maakte deel uit van een onderzoek dat plaatsvond in het Franse universitaire ziekenhuis te Poitiers. In de prospectieve gerandomiseerde trial CLEAN3 stond de preventie van complicaties bij kortdurende perifere katheters centraal. Bij een deel van de onderzoeksgroep van 1000 patiënten werd een standaardkatheter geplaatst, volgens het standaardprotocol. Een andere groep kreeg de geïntegreerde katheter van BD Medical, bestaande uit een nieuwe ontsmettingsprocedure. De integrale oplossing leidde tot een relatieve risicovermindering van 27 procent op katheterfalen, zo luidde één van de uitkomsten. Er waren minder katheterfalen, de katheters bleven langer zitten en zorgden voor minder complicaties. Een antisepticum van BD Medical dat uit chlorhexidine 2% in combinatie met alcohol bestaat verkleinde daarnaast de kans op kathetergerelateerde infecties en katheterkolonisaties met 92 procent in vergelijking met een desinfectant dat bestaat uit vijf procent povidone iodine en alcohol.

Trainingen

De trial en de uitkomsten zijn inmiddels gepubliceerd in het Britse wetenschapstijdschrift The Lancet of Infectious Diseases. BD Medical hoopt de integrale benadering van kathetergebruik op meer plekken in de zorg te introduceren. Onder de naam ‘Signature Solutions’ verrichten BD-clinici, in samenspraak met ziekenhuizen observaties op vooraf geïdentificeerde afdelingen, waarbij een beeld van de huidige intraveneuze therapie wordt vastgelegd. Op basis van de bevindingen wordt er een rapport opgesteld en wordt er gekeken waar de huidige gebruiken op procedure- en productniveau mogelijks kunnen worden verbeterd. Het concern biedt hiervoor trainingsprogramma’s aan voor zorgmedewerkers die de zorg en de veiligheid van patiënten moeten verbeteren.

Meer informatie

Voor meer informatie, klik hier.

Next article