Skip to main content
Home » Infecties » Onze campagnepartners
Infecties

Onze campagnepartners

De campagne Infecties was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

NVZ – Nederland Schoon Hygiënisch Duurzaam 

De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is sinds haar oprichting in 1948 uitgegroeid tot dé Nederlandse branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings- onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. Wij houden niet alleen een scherp oog op veranderingen in de branche, maar zijn ook als kenniscentrum actief in het verspreiden van de juiste informatie over veilig gebruik van producten. 

VHIG

De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, privéklinieken en de publieke gezondheidszorg. Van elke 100 patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen krijgen er ongeveer 10 een infectie (toe te schrijven aan het verblijf of de behandeling in het ziekenhuis). Als vereniging moeten we voortdurend meebewegen met de ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie. En zodoende is al met al bijna vijftig jaar aan rijke verenigingsgeschiedenis opgebouwd. 

V&VN Wondexpertise 

V&VN Wondexpertise is een brede en actieve afdeling van V&VN voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden die het beleid rond wondzorg in hun organisatie bepalen in nauwe samenwerking met andere disciplines. V&VN Wondexpertise heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de wondzorg in Nederland. 

NVAM De Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers  

De Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers heeft als doelstelling het bevorderen van de ontwikkelingen en toepassingen binnen de anesthesiologie in het belang van de gezondheidszorg en het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden in de ruimste zin des woord. De NVAM heeft een gevalideerd beroepsprofiel voor anesthesiemedewerkers ontwikkeld. Dit profiel wordt in Nederland als maatgevend beschouwd.Pagina-einde 

Influenza stichting 

De Nederlandse Influenza Stichting (NIS) streeft ernaar om bij te dragen aan de preventie en reductie van griep geassocieerde ziekte. Zij pleit voor de implementatie van wetenschappelijke aanbevelingen over de griepprik via (social) media communicatie en door stakeholders, risicogroepen en onderzoekers te betrekken. 

Eind jaren negentig hief de NIS zichzelf op, na een succesvolle bijdrage aan de toename van de Nederlandse griepvaccinatiegraad. Misschien iets te vroeg – gezien het feit dat de vaccinatiegraad aan het eind van de zero’s weer afnam van 75% tot 50% van de risicopersonen. In 2018 kostte de griepepidemie circa 10.000 levens. Om die reden werd de NIS nieuw leven in geblazen. 

De belangrijkste activiteiten betreffen het communiceren op social media middels de Facebookpagina @Beterzondergriep en de website https://influenzastichting.nl/. Jaarlijks organiseert de NIS de Nationale Griepprikdag bij de aftrap van de griepvaccinatie in November. 

HollandBIO

HollandBIO vertegenwoordigt en verbindt de life sciences bedrijven in Nederland. Samen werken we aan ons toekomstideaal: een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei. Om ervoor te zorgen dat biotech innovaties snel en breed beschikbaar zijn, gaat HollandBIO obstakels te lijf die de ambities van de biotech koplopers in de weg staan. We gaan voor vooruitgang, ook wanneer we de status quo ter discussie moeten stellen. 

Next article