Skip to main content
Home » Infecties » Opvolging prikaccidenten belangrijker dan ooit
Prikaccidenten

Opvolging prikaccidenten belangrijker dan ooit

Sommige werknemers lopen op hun werk risico op besmetting met infectieziektes. Belangrijk is om naast preventieve maatregelen, zoals vaccinaties, ook te denken aan het opvolgen van prikaccidenten. Deze dienstverlening verzorgt VaccinatieZorg. 

Wie werkt in ziekenhuizen, bij zorginstellingen, bij de politie, als beveiliger, bij hulpverleningsorganisaties of bijvoorbeeld in de afvalverwerking en de schoonmaakbranche, loopt een verhoogd risico om op zijn werk besmet te raken met infectieziektes. Als gevolg van prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten kunnen deze werknemers in contact komen met bloed, weefsel of weefselvocht van mensen die mogelijk besmet zijn. Daarbij kun je denken aan Hepatitis A, B en C, DTP, HIV, het griepvirus en Covid-19.  

Infectiepreventie 

Veel werkgevers zijn zich bewust van die beroepsrisico’s en bieden hun werknemers preventieve vaccinaties aan tegen veel voorkomende infectieziekten. Is er sprake van een prik-, snij-, spat- of krabaccident dan is het belangrijk die gebeurtenis direct op te volgen. De wet op de privacy vereist dat werknemers die dit overkomt, direct contact op kunnen nemen met een arts of een medische hulpdienst zonder dat de inhoud gedeeld wordt met hun werkgever. 

Inschatten wat de stress met iemand doet, is ook belangrijk

Jan Egberts

Opvolgen prikaccidenten 

“Als een werkgever een contract heeft met ons, kunnen de werknemers 24/7 bij ons terecht”, vertelt Annemarie Bol, manager VaccinatieZorg. Via de telefonische hulpdienst wordt een eerste inventarisatie gemaakt van het accident en van de mogelijke risico’s. Welke infecties zijn mogelijk overgedragen? Hoe groot is de kans op besmetting? Is iemand al beschermd door bepaalde vaccinaties? Kan de bron nog worden geïdentificeerd en onderzocht op infectieziekten? “Aan de hand van de antwoorden, nemen wij maatregelen variërend van medisch onderzoek ter plekke, brononderzoek, vaccinaties en doorverwijzing met behandeladvies.” 

Werknemers kunnen 24/7 bij ons terecht

Annemarie Bol

Geruststellen  

Nu veel mensen een steeds korter lontje hebben, is er meer sprake van geweld tegen  hulpverleners zoals politie, beveiligers en (medisch) hulpverleners. “Mensen rustig hun verhaal laten doen en inschatten wat de stress met hen doet, leidt direct tot verminderde ervaring van stressgevoelens”, stelt eigenaar Jan Egberts. Bij de meldlijn werken ervaren verpleegkundigen die hun expertise kunnen inzetten om beroepsgerelateerde vragen te beantwoorden. Is er meer hulp nodig dan kunnen ook bedrijfsmaatschappelijk werkers worden ingeschakeld. 

Covid-19 

Andere infectieziekten die vallen onder beroepsrisico’s zijn griep en Covid-19. Veel werkgevers in de gezondheidszorg bieden een griepvaccinatie aan om hun werknemers maar ook vooral hun cliënten te beschermen tegen de griep. Momenteel worden werknemers in de gezondheidszorg ook tegen Covid-19 gevaccineerd. Waar dat (nog) niet mogelijk is, zijn Covid-19-testen soms een oplossing om besmetting te kunnen bevestigen of uit te sluiten. “Wij ondersteunen bedrijven in het uitvoeren van (snel)testen en Covid-19-vaccinaties conform de landelijke richtlijn”, legt Egberts uit.  

Next article