Home » Infectieziekten » Toch voldoende griepprikken beschikbaar voor 60-70 jarigen
Infectieziekten

Toch voldoende griepprikken beschikbaar voor 60-70 jarigen

Afgelopen maanden is er massaal gehoor gegeven aan de oproep voor het griepvaccin. Het leek er zelfs op dat er niet voldoende vaccins zouden zijn voor de 60-70 jarigen. Maar gelukkig is er goed nieuws: er is voldoende beschikbaar. Aangezien het COVID-19 vaccin voor deze groep waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal beschikbaar is, roept de Influenza Stichting de 60ers op om de griepprik te komen halen bij hun huisarts. De griepprik voorkomt complicaties van influenza en extra ziekenhuisopnamen. Bovendien wordt verwarring met het coronavirus vermeden.

Epidemieën van influenza zijn moeilijk te voorspellen, maar de laatste jaren duurden deze lang en leidden ze tot veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. In totaal zitten meer dan 6 miljoen mensen in de risicogroep waarvan iets meer dan de helft zich laat vaccineren. In 2019 overleden 2.900 mensen méér dan gemiddeld tijdens de griepepidemie, waaronder vooral ouderen. Er is nu nog geen influenza, maar dit begint meestal na  de Kerstperiode.

Herverdeling griepprik

De ogenschijnlijke tekorten blijken  mee te vallen. Het RIVM heeft 100.000 vaccins extra kunnen inkopen per half december en nog eens 140.000 per half januari. Hiermee zijn er vaccins genoeg om alsnog gezonde 60-plussers de mogelijkheid te bieden om zich te laten vaccineren tegen de griep.  Waarschijnlijk kunnen daardoor ook zorgmedewerkers alsnog een griepprik krijgen.

Over de Nederlandse Influenza Stichting

De Nederlandse Influenza Stichting bestond al in de jaren negentig. Dat leidde toen tot een toename van de Nederlandse griepvaccinatiegraad. Eind jaren negentig hief de NIS zichzelf op, omdat de activiteiten werden overgenomen door de Nederlandse huisartsen. Misschien iets te vroeg – gezien het feit dat de vaccinatiegraad sinds 2009 weer afnam. In mei 2018 luidde de Nederlandse seniorenorganisatie, KBO-PCOB, de noodklok. Aanleiding hiervoor was het stijgende sterftecijfer onder senioren door de griep. KBO-PCOB riep de overheid en maatschappelijke organisaties op om een “actieplan wintersterfte” te ontwikkelen. Om deze reden is de Nederlandse Influenza Stichting nieuw leven in geblazen.

Noot door de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie en aanvraag interviews kunt u contact opnemen met:
Ted van Essen via 06 53 65 37 02 of [email protected]

Next article